IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Biblioteca - catedra: parteneri ai formării culturii informaţiei

Show simple item record

dc.contributor.author DOBRIOGLO, Elena
dc.contributor.author STRATULAT, Elena
dc.date.accessioned 2019-12-16T13:25:29Z
dc.date.available 2019-12-16T13:25:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation DOBRIOGLO, Elena, STRATULAT, Elena. Biblioteca - catedra: parteneri ai formării culturii informaţiei. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15-17 octombrie, 2012. Chişinău, 2013, vol. 2, pp. 491-493. ISBN 978-9975-45-249-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7595
dc.description.abstract Cultura informaţiei este un atribut indispensabil specialistului modern, or instruirea informaţională trebuie să devină o sarcină majoră a procesului educativ universitar. Parteneriatul bibliotecă-catedra reprezintă o cale favorabilă pentru formarea culturii informaţiei, crearea unui spaţiu efectiv de comunicare a structurilor universitare în procesul cunoaşterii. Biblioteca UTM pledează pentru parteneriatul durabil cu catedrele, reflectat în decizii şi acţiuni concrete. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject cultura informaţiei en_US
dc.subject educaţie informaţională en_US
dc.subject instruire informaţională en_US
dc.title Biblioteca - catedra: parteneri ai formării culturii informaţiei en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account