IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Locul şi rolul bibliotecii filiale de la facultate în structura BTŞ UTM

Show simple item record

dc.contributor.author DOBRIOGLO, Elena
dc.contributor.author ŞCHIOPU, Viorica
dc.date.accessioned 2019-12-10T13:51:08Z
dc.date.available 2019-12-10T13:51:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation DOBRIOGLO, Elena, ŞCHIOPU, Viorica. Locul şi rolul bibliotecii filiale de la facultate în structura BTŞ UTM. In: Conferinţa Jubiliară Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a UTM, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 20-21 octombrie, 2014. Chişinău, 2015, vol. 3, pp. 531-533. ISBN 978-9975-45-249-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7452
dc.description.abstract Este argumentată structura de tip filiale a BTŞ UTM. În baza experienței bibliotecii filiale FCIM și FIMET sunt aduse dovezi privind calitatea colecțiilor, acordarea facilităților pentru utilizatori, îmbunătățirea relațiilor cu catedrele și cadrele didactice, în parte. Sondajul utilizatorilor confirmă importanța bibliotecii filiale. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject biblioteci filiale en_US
dc.subject colecţii de carte en_US
dc.subject utilizatori en_US
dc.title Locul şi rolul bibliotecii filiale de la facultate în structura BTŞ UTM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account