IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

The importance of financial support for youth entrepreneurship in the Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author CRUCERESCU, Cornelia
dc.contributor.author CILOCI, Rafael
dc.contributor.author ŢURCAN, Rina
dc.date.accessioned 2019-02-28T07:50:24Z
dc.date.available 2019-02-28T07:50:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CRUCERESCU, Cornelia, CILOCI, Rafael, ŢURCAN, Rina. The importance of financial support for youth entrepreneurship in the Republic of Moldova. In: Journal of Social Sciences. 2018, vol. I(2), pp. 81-89. ISSN 2587-3490. eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/718
dc.description.abstract Currently in the Republic of Moldova an increasingly important role is played by the development of small business in which the main advantages are provided to young entrepreneurs. The financial situation of the companies operating in the Republic of Moldova confirms a high degree of dependence on external sources of financing, and the smaller the size of the enterprise is, the higher the level of their dependence on external financing is. In this paper there have been examined the assets' sources of financing of companies operating in the Republic of Moldova, depending on the size of the business. The work is also based on the results of a survey conducted in the framework of the HEIFYE project in the Republic of Moldova aimed at improving the youth entrepreneurship environment, which in its turn underscores the importance of financial factors for business development. HEIFYE project studies have shown that for young entrepreneurs the funding issue is a priority in all the partner countries of the project: the Republic of Moldova, Ukraine, Armenia, Latvia, Georgia and Belorus. In this context, it is important to take measures to support young entrepreneurs, especially in financial terms. en_US
dc.description.abstract În prezent, în Republica Moldova un rol din ce în ce mai important îl au afacerile mici, în care principalele avantaje sunt oferite tinerilor antreprenori. Situaţia financiară a societăţilor care operează în Republica Moldova confirmă un grad ridicat de dependenţă de sursele externe de finanţare, iar cu cât dimensiunea întreprinderii este mai mică, cu atât nivelul dependenţei lor de finanţarea externă este mai mare. În această lucrare sunt examinate sursele de finanţare a activelor societăţilor care operează în Republica Moldova, în funcţie de mărimea afacerii. Lucrarea se bazează, de asemenea, pe rezultatele unui sondaj realizat în cadrul proiectului HEIFYE în Republica Moldova, care are ca scop îmbunătăţirea mediului antreprenorial pentru tineri, care la rândul său subliniază importanţa factorilor financiari pentru dezvoltarea afacerilor. Studiile de proiect HEIFYE au arătat că pentru tinerii întreprinzători problema finanţării este o prioritate în toate ţările partenere ale proiectului: Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Letonia, Georgia și Belorus. În acest context, este important să se ia măsuri pentru sprijinirea tinerilor antreprenori, în special din punct de vedere financiar. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject business en_US
dc.subject sources of financing en_US
dc.subject antreprenoriat en_US
dc.subject surse de finanţare en_US
dc.title The importance of financial support for youth entrepreneurship in the Republic of Moldova en_US
dc.title.alternative Importanţa suportului financiar pentru antreprenoriatul Tinerilor în Republica Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account