Show simple item record

dc.contributor.author SHAYB, Hezy
dc.contributor.author BUGAIAN, Larisa
dc.date.accessioned 2019-02-27T14:38:18Z
dc.date.available 2019-02-27T14:38:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation SHAYB, Hezy, BUGAIAN, Larisa. Algorithm for assessing companies’ risk exposure. In: Journal of Social Sciences. 2018, vol. I(2), pp. 73-80. ISSN 2587-3490. eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/717
dc.description.abstract Nobody is planning to fail, but many companies are failing because of lack of planning. Real business experience showed during the years that crisis can be prevented, avoided or limited. If detected in time, the risks associated with the crisis can be mitigated and the effects can be diminished, with the condition that the actions required are done fast, in a sharp and accurate manner. When it comes, a crisis brings intense level of pressure and under these conditions there is no time or room for mistakes. Delays, losing focus and lack of planning will bring a company one step away from failure. The right way to deal with crisis, if required measures are not done in time, is to minimize the losses and reposition in the best way possible. Analyzing the success stories of some of the biggest and strongest companies in the world, led to an important conclusion: most of these companies were in the situation to face huge crises that threatened their ability to survive in certain moments on their way to success. With the right planning and by setting a proper organizational structure, the negative aspects of the crisis can be turned into benefits and opportunities for the company. The most critical challenge for management is to assess the level of exposure to risk of the company and identify the key points to focus on in order to overcome the crisis and create value. In order to set up a strong plan in dealing with crisis, a business organization needs reliable, efficient and effective tools and this is what this article is all about. en_US
dc.description.abstract Nimeni nu intenţionează să eșueze, dar multe companii nu reușesc din cauza lipsei de planificare. Experienţa reală de afaceri a arătat acest lucru în anii, în care criza poate fi prevenită, evitată sau limitată. Dacă sunt detectate în timp, riscurile asociate crizelor pot fi atenuate și efectele pot fi diminuate, cu condiţia ca acţiunile necesare să se facă rapid, într-un mod adecvat și precis. Criza aduce un nivel intens de presiune și în aceste condiţii nu există timp sau loc pentru greșeli. Întârzierile, pierderea atenţiei și lipsa de planificare vor aduce o companie la un pas de eșec. Modalitatea corectă de a face faţă crizei, dacă măsurile necesare nu se fac în timp, este de a minimiza pierderile și de a le repoziţiona în cel mai bun mod posibil. Analizând poveștile de succes ale unor companii dintre cele mai mari din lume a rezultat o concluzie importantă: majoritatea acestor companii s-au confruntat cu situaţii de criză imensă, care ameninţau capacitatea lor de a supravieţui în anumite momente pe drumul spre succes. Cu planificarea corectă și prin stabilirea unei structuri organizatorice adecvate, aspectele negative ale crizei pot fi transformate în beneficii și oportunităţi pentru companie. Provocarea cea mai critică pentru management este evaluarea nivelului de expunere la risc a companiei și identificarea punctelor-cheie pe care să se concentreze pentru a depăși criza și a o valoriza. Pentru a stabili un plan de tratare a crizelor, o organizaţie de afaceri are nevoie de instrumente fiabile, eficiente, care sunt analizate în acest articol. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject risk exposure en_US
dc.subject crisis prevention en_US
dc.subject expunere la risc en_US
dc.subject prevenirea crizelor en_US
dc.title Algorithm for assessing companies’ risk exposure en_US
dc.title.alternative Algoritmul pentru evaluarea expunerii la risc a firmelor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account