Show simple item record

dc.contributor.author OLEINIUC, Maria
dc.date.accessioned 2019-11-02T11:16:14Z
dc.date.available 2019-11-02T11:16:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation OLEINIUC, Maria. Specific food security policies. In: Journal of Social Sciences. 2019, vol. 2(2), pp. 83-90. ISSN 2587-3490. eiSSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/5898
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3235244
dc.description.abstract In this article, the author has analyzed what types of food security policies need to be develop and implement depending on the dimensions of food security in order to improve the situation of food security. Improving the current situation regarding the food security is a dilemma not only related to the national level of a country but also worldwide. The consequences of economic growth and the level of globalization for some countries have been quite impressive, especially for industrial countries, but not for developing and emerging countries. The European Community together with such organizations as the UN and the FAO have come up with quite impressive policies on improving food security, namely the four specific dimensions: insurance, access, use and stability. The main directions of improvement for each food security policy has been analyzed by the author at the level of the country of the Europe and Central Asia region. The scientific methods used by the author are: analysis and synthesis, induction and deduction, history and logic. As a result of research, we find that regardless of the level of development of the country, the state must pay particular attention to the development of such a direction as: increasing the volume of domestic food production, facilitating food imports in the country, creating jobs. en_US
dc.description.abstract În acest articol autorul a analizat tipurile de politici care trebuie dezvoltate și implementate pentru a îmbunătăţi situaţia privind securitatea alimentară, acest lucru fiind o dilemă legată nu numai de nivelul naţional al unei ţări, ci și din întreaga lume. Consecinţele creșterii economice și ale nivelului globalizării pentru unele ţări au fost destul de impresionante, în special pentru ţările industriale, dar nu și pentru ţările în curs de dezvoltare. Comunitatea Europeană, împreună cu organizaţii precum ONU și FAO, au venit cu politici impresionante privind ameliorarea securităţii alimentare, și anume cele patru dimensiuni specifice: asigurarea, accesul, utilizarea și stabilitatea. Principalele direcţii de îmbunătăţire a fiecărei politici de securitate alimentară au fost analizate de autor la nivelul ţărilor din Europa și Asia Centrală. Metodele știinţifice folosite sunt: analiza și sinteza, inducţia și deducerea, istoria și logica. Ca urmare a cercetării se constată că, indiferent de nivelul de dezvoltare al ţării, statul trebuie să acorde o atenţie deosebită dezvoltării unor astfel de direcţii, cum ar fi: creșterea volumului producţiei interne de alimente, facilitarea importurilor de alimente în ţară, crearea locurilor de muncă. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject food security en_US
dc.subject food security policies en_US
dc.subject securitatea alimentară en_US
dc.subject politici privind securitatea alimentară en_US
dc.title Specific food security policies en_US
dc.title.alternative Politici specifice pentru securitatea alimentară en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account