Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

UNGUREANU C.
COZMÎNCĂ I.

About the assessment of the capability of manufacturing processes

11

STOICEV P.
COSOV V.

TOPALĂ P.

MARTÎNIUC N.

CEBAN Al.

MORARU V.

BUNESCU M.
SIDELNICOV V.

Particularităţile tehnologice şi indicii de exploatare a organelor de maşini durificate cu acoperiri de fier electrolitic cu conţinut de caprolactamă

15

BERTEA A.
BUTNARU R.
BERTEA A. P.

Model matematic al vopsirii lânii la temperatură redusă după pretratare cu carbonat de sodiu

17

PURCĂREA A.
PURCĂREA Th.

Ingineria, agent pivotal al schimbării şi perspectiva sistemului inovaţiei

20

LUPAN O.

Biopolimer-assisted self-assembly of ZnO nanorods-based three-dimensional architectures and their properties

26

DUMITRESCU M.
FETECĂU, G.

Optimization of reactive power compensation, solution for increasing power delivery efficiency

32

DAJ I.

Aplicaţie CAD interactivă unificată privind sisteme cu elemente elastice utilizate ca traductoare de presiune (Partea II – aplicaţie silfon)

36

TODIRAŞ V.

Microbi stimulatori ai creşterii şi dezvoltării plantelor de soia

41

CUPCEA V.

Argumentarea economică a strategiei de dezvoltare a industriei de confecţii din Republica Moldova prin aplicarea modelelor economico-matematice

45

STRATAN I.

Peculiarities of switching in programmable metallization cells based on glassy As2S3 and GeS4

49

MOCANU F.

Unele aspecte privind comportarea îmbinărilor adezive în condiţii de solicitare dinamică

53

STECLARU D.

Analza situaţiei economice în sectorul de cultivare a grâului

57

POPOVICI C.
RUBŢOV S.

DESEATNICOV O.
STURZA R.

Cercetări vizând proprietăţile microbiologice ale produselor lipidice fortifiate cu iod

62

TARA Gr.

About a movement equation generated by a mechanic problem

66

CUHAL R.
CUHAL V.

Creditele bancare, creşterea economică şi stabilitatea preţurilor

69

MAXIM V.

Elaborarea bazei de date terminologice bilingve în baza corespondenţei de afaceri engleze - române

73

RUSU Gh.
ŞEVCIUC V.

Starea actuală a investiţiilor străine în Republica Moldova

79

PLAMADEALA V.
BANZARI V.

Utilizarea eficientă a resurselor şi forţei de muncă, factor dependent de soluţiile conctructive şi tehnologiile de execuţie adoptate

81

SOLONARI S.

Generatoare de ultrasunete gazodinamice de tip Hartmann

83

УСТУРОЙ А.

Кадровая политика строительных организаций Республики Молдова требует коренного изменения

84

BODEAN G.
BODEAN D.

Detectarea şi corectarea erorilor la decodarea secvenţială a codurilor matroide

86

DELIU A.

Costul de producţie – factor principal în creşterea competitivităţii producţiei

94

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice româneşti. Pantelimon Halippa (1883-1979)

96

DULGHERU Valeriu

Factorii creativităţii şi stimularea lor

97

Recent Submissions

View more