Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

CRĂCIUN A.
DUCA Gh.
ENE V.

Standarde de toxicitate ale Uniunii Europene şi calitatea mediului ambiant din Republica Moldova

11

GAVRILĂ C. C.
MOLDOVEAN Gh.

Influenţa parametrilor constructiv-cinematici asupra homocinetismului cuplajelor mobile transversale

17

BODEAN D.
BODEAN G.

Proiectarea şi implementarea codecului codului matroid

21

HAUK N.
CIUREA A.
BORDEI M.

Aspecte privind capacitatea de reducere a vitezei în cazul utilizării de sisteme de frânare la capăt de cursă pentru cilindrii hidraulici

27

CONSTANTIN F.

Interacţiunea om – vehicul – mediu

31

BRAGA M.

Filosofia şi spiritul filosofic

35

URDEA M.

Dezvoltarea aplicaţiilor cu baze de date şi generarea fişelor tehnologice

38

DECHER E.
RUJANU M.

Place of polymer composite materials in the building industry

42

GHERGHEL S.
INDRIE L.

Optimizarea calităţii prin studierea raportului semnal / zgomot

45

SISCA S.
MOGAN G.

Aspecte privind procesarea semnalelor care apar la testarea produselor mecanice pe standuri de încercare

47

GHEORGHIŢĂ A.
MUNTEANU F.
UNTILĂ P.

Influența suprafeței de delimitare asupra spectrelor de rezonanță a plasmei purtătorilor de sarcină în bicristalele Bi1-XSbX

52

RUSU I.
PROASPĂT E.

Optimizarea compoziţiilor lacurilor şi vopselelor pentru protecţia betonului construcţiilor

55

BALMUŞ N.
BALMUŞ I.

Modelarea matematică şi elaborarea software-lor pentru simularea în timp real pe calculator a problemelor de dinamică cu multe grade de libertate

59

UNGUREANU L.

Impactul noilor tehnologii informaţionale asupra gândirii, cunoaşterii şi comunicării

68

DODON A.

Uscarea sorizului prin metoda convectivă cu aplicarea microundelor

71

ZUBRILINA Ya.

Technologies: a modern understanding

75

MOCANU F.
BEJAN L.

Considerations on treatments of composite materials surfaces for adhesive bonding

78

MARINA Viorica

Influenţa comportării aliajului asupra modulelor de forfecare şi rigiditate

84

DELIU A.

Industria de tutun din Republica Moldova – actualitate şi perspective de dezvoltare

87

СТАРОСТЮК, Алексей А.

Либерализация электроэнергетических рынков – новые задачи и пути их решения

89

LUNGULEASA A.

Water absorbtion and wood swelling for spruce after total imersion

91

LUPESCU Ov.
MURARASU E.

IFTEMIE T.
MARIN S.

Some aspects regarding the maintenance activity optimization through costs

94

ŢÂRA Gr.
DAMIAN D.

Special techniques of computation in Visual Basic

96

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice româneşti. Cazacu Mircea Dimitrie, inginer

98

DULGHERU Valeriu

Fazele procesului creator

99

Recent Submissions

View more