Nr. 4

 

CONTENT

Author

Title

Page

DOROGAN V.
CANTEMIR L.

Valoarea economică şi spirituală a unui inginer de performanţă

13

BOSTAN I.
BOSTAN V.
DULGHERU V.

Numerical modelling of the hydrodynamic profile blades and simulation of the fluid flow action on rotor blades of the micro-hydropower station

16

MISHKOY Gh.
GIORDANO S.
BEJAN A.

Priority queueing systems and prioritization phenomena in information networks

23

ARION V.
BABOI N.

BUTENCO N.
APREUTESII V.

O proprietate importantă a reţelelor inginereşti cu fluxuri

27

BEJAN L.
HANGANU L. C.

Détermination des déformations et contraintes microscopiques dans les structures composites périodiques. I-ère partie. Étude critique introductive sur la méthode d’homogénéisation

31

BURDUNIUC M.
AMBROS T.
IAZLOVEŢCHI L.

Autosincronizarea motorului sincron cu magneţi permanenţi

35

CIUREA A.
BORDEI M.

POPA D.
GAITA M.

Procedee extensive de mărire a gradului de utilizare a combustibililor în industria metalurgică

37

POPOVICI C.
HARITONOV S.

DESEATNICOV O.
STURZA R.

Iodine deficiency: the consequences and its correction

40

INDRIE L.
GHERGHEL S.

Impactul tehnologiei informaţionale asupra sistemului organizaţional

44

MOCANU F.

Studii asupra comportării îmbinărilor adezive în condiţii de umiditate ridicată

48

BOGOEV V.

Programul LeverMech – trasatorul schemelor cinematice ale mecanismelor cu articulaţii

52

MOTRUC N.

Efectul fermentaţiei acido-lactice asupra solubilizării calciului din pâine integrală

55

BUGAIAN L.

Tendinţe de dezvoltare a industriei prelucrătoare în contextul sporirii competitivităţii economiei naţionale

59

BODEAN G.

Calculul matricei-produs a multiplicatorlui asupra extensiei câmpului Galois

64

MARDARE I.

Determinarea modelelor integrale de operare de restabilire a imaginii

67

PLAMADEALA V.

Conceptii de industrializare a texnologiilor de executie a structurilor de beton armat

71

SUDACEVSCHI V.

Sisteme de control în timp real în baza reţelelor Petri Hard

75

CUSLII E.
SVERDLIC V.

Evoluţia industriei Republicii Moldova în perioada anilor 2000-2004

79

ZUBRILINA Ya.

Development of building outfits on base of reengineering

84

RUSU Gh.
ŞEVCIUC V.

Problemele teoretice ale strategiei de stabilizare şi creşterea economică

86

DAUD V.

Controlul emisiilor poluante în baza efectului de ardere a gazelor naturale în câmp electri

88

LORCHENKOV A.

Adaptive expert system for dynamic biological objects control as applied to epilepsy treatment

91

SANDULACHI E.
TATAROV P.

Dependenţa stării reducătoare a căpşunilor congelate de conţinutul în acid ascorbic, antociane şi polifenoli totali

93

DULGHERU Valeriu

Fazele procesului creator

99

Recent Submissions

View more