Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

MARIN A.

Prelucrarea prin aşchiere a suprafeţelor preventiv deformate – procedeu de perspectivă

11

BODEAN G.

Problema căutării matroidelor uniforme

14

JAVGUREANU V.

Les études elastiques et plastiques des propriétés des couvertures de composition galvaniques

21

ISPAS M.
MANOLE D.

Stability of elastic bodies with microstructure

25

STANCIU C.

Microcrystalline pulp – manufacture, characterization and use in the food industry

29

GUMENIUC I.

Evaluarea situaţiei economico-financiare în industria zahărului din Republica Moldova

32

BIRCA A.
MORARIU C. O.

Les aspects contractuels en qualite. L'approche processus et le pilotage des processus

39

BUGAIAN L.

Managementul costurilor bazat pe activităţi (ABM)

44

FEDORCIUCOVA S.

Stabilirea ponderii influenţei unor factori asupra formării compoziţiei chimice a strugurilor de masă

48

DASCĂLU D.

Fenomenul de piting la aliajele antifrictiune

51

MALCOCI M.
HARNAGEA F.

COCIU V.
MIHAI A.

Optimizarea produselor şi proceselor de fabricaţie în industria de marochinărie

55

INDRIE L.
GHERGHEL S.
PRICHICI M.

Managementul sistemelor informaţionale

61

КОСОВ В. П.
ШОЛТОЯН Н. С.

СТОЙЧЕВ П. Н.

КОСОВА Т. С.
БУНЕСКУ М. И.

Oб оценке состояния границы раздела фаз и ионной электропроводности низкоконцентрированных электролитов по результатам графоаналитического решения уравнения Нернста-Эйнштейна

65

БАЧИНСКИЙ В. В.

Условия испарения ядовитых веществ с поверхностей декоративно-защитных покрытий

76

VÎRCOLICI M.

Diagnosticarea managementului resurselor umane în cadrul fabricilor de confecţii din Republica Moldova

78

DASCĂLU D.

Preconfigurarea din fabricaţie a structurii optime a aliajelor antifricţiune pentru lagăre

81

MORARIU C. O.
BIRCĂ A.

Managementul prin obiective şi ţinerea sub control a proceselor

85

TIULEANU A.

Highly sensitive tellurium based sensors for the detection of nitrogen dioxide

91

NAMOLOVAN L.

Metodologia educaţiei relative la mediu a studenţilor ingineri

95

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia. Ţugulea Andrei inginer electrotehnic, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române

98

DULGHERU Valeriu

Invenţiile secolului XX

99

Recent Submissions

View more