Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

BOSTAN I.

Tendinţele moderne de dezvoltare a ingineriei

17

DULGHERU V.

Societate postindustrială: cum se poate ajunge la ea?

20

LUPAŞCO A.
BERNIC M.
ŢARNA R.

Tensionarea nucii în procesul de zdrobire a cojii

23

MOMANI W.

Modificarea metodei stabilizării prin contact pentru tratamentul biologic al apelor reziduale municipale în bazine aerate

26

POPOVICI Gh.

Cinematica mecanismului rotativ pentru forarea cuiburilor adânci în sol

30

COSEAC V.

Cercetarea influenţei defectelor reţelei cristaline asupra procesului de creştere epitaxială

34

CIOCODEICĂ Vasile

Probleme speciale ale stilului de conducere

37

ORLOV E.

Managementul resurselor umane – esenţă şi conţinut

39

MANOLE M.

Straturi antireflexe pentru celule solare pe bază de siliciu monocristalin

43

MOMANI W.

De ce este necesar de a cunoaşte sarcina introdusă în instalaţiile de epurare a apelor reziduale?

46

LUPAŞCO A.
BERNIC M.

CHIRILOV P.
ŢĂRNĂ R.

Despre tehnologia de uscare convectivă a nucilor greceşti

47

LUPAŞCO A.
BERNIC M.

ŢĂRNĂ R.
CHIRILOV P.

Analiza posibilităţii de separare a miezului nucilor greceşti în câmp electric

50

BOSTAN I.
DULGHERU V.
CIUPERCĂ R.

Contribuţii privind cercetarea teoretică a turbinei elicoidale pentru agregatul de vânt

53

MOLDOVEANU C.
ILIEŞ A.

GRAMA V.
CHIRIAC V.

Principii de proiectare şi optimizare a reţelelor geodezice de sprijin utilizând tehnologia GPS

57

MOMANI W.

Aplicarea SIG în domeniul mediului ambiant

62

CIOCODEICĂ Vasile

Iluzii majore in politica sociala din minerit

64

CRACIUN I.
GRAMA V.

MACOVEI Iu.
NIGREI E.

Calculul elementelor de construcţii cu fisuri din materiale ductile

66

BOSTAN I.
DULGHERU V.
ODAINÂI V.

Contribuţii privind elaborarea şi cercetarea modulelor mecatronice cu transmisii precesionale

70

BOSTAN I.
DULGHERU V.
TRIFAN N.

Prelucrarea danturii angrenajului precesional prin rulare la deformare plastică

72

BOSTAN I.
DULGHERU V.
SOCHIREANU A.

Echilibrarea dinamică a arborelui manivelă a transmisiilor planetare precesionale

76

BUZU O.

Cu privire la elaborarea metodologiei de evaluare bunurilor imobile pentru etapa de tranziţie

78

DIDILICĂ V.

Managementul procesului de evaluare în masă a bunurilor imobile

80

USTUROI L.

Modelul de estimare a potenţialului economico-financiar al întreprinderii (firmei)

82

VARTIC A.

Despre didactica terminologiei metaforice

86

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia

87

Noutăţi tehnice: Era informaticii

88

Din legile lui Murphy

89

Un secol într-o pagină

90

CARTOFEANU Ştefan

Al patrulea simpozion ştiinţific al inginerilor români de pretutindeni

92

Conferinţa naţională “Ingineria – pilonul relansării economiei „ Brainstorming 2000 – rezultate şi comentări

93

Recent Submissions