Nr. 2

 

CONTENT

Author

Title

Page

BOSTAN I.
DULGHERU V.

Pregătirea cadrelor inginereşti – prezent şi viitor

11

ARION V.
COJOCARI A.

BEJAN A.

Indicatori generalizaţi de calitate a structurilor arborescente

13

AXENTE Iu.
STRATAN I.

Determination of critical steady states in power systems

21

BÎRCĂ M.
BÎRCĂ A.

Consideraţii asupra investiţiilor străine directe din România şi Republica Moldova

26

MORARU V.

Calculul gradientului funcţiei de penalizare în problema max-cut

27

POPESCU A.
CÎNDEA I.

Studii teoretice asupra unei maşini de calibrat cartofi cu bandă – sită de calibrare şi rezultate experimentale privind precizia de calibrare

31

DESEATNICOV O.
STURZA R.
CIUMAC J.

Despre biodisponibilitatea calciului în produse de panificaţie suplimentate

34

MIRONOV B.

On invariance of description of oscillatory systems in five-dimensional representation

38

HEPUŢ T.
MAKSAY Ş.

ARDELEAN E.

SOCALICI A.
ARDELEAN M.

Researches on the quality of lubricating powders used in steel continuous casting

43

TOPOREŢ V.
RÂŞCOVOI A.

OVCEARENCO N.
MOISEEV Iu.

Studiul analitic al proceselor de evacuare a surplusului de apă din amestecuri de beton prin vacuumare

49

BÎRCĂ M.

Căi de îmbunătăţire a eficienţei economice la “Automobile Dacia” Piteşti

52

MIRONOV B.

On the metric of waves interactions

54

POPESCU A.

Principii şi noutăţi în plantarea cartofului încolţit

60

LUPAŞCO A.
ŢĂRNĂ R.

CHIRILOV P.
TARLEV V.

Cercetarea caracteristicilor electrice ale componentelor nucii pentru procesul de separare

63

AXENTE Iu.
STRATAN I.

Pompe solare cu acţionare electromagnetică

66

NASTAS V.
SCÎNTEIANU M.

Măsurarea impedanţei prin metoda de rezonanţă

70

MOISEEV Iu.
TOPOREŢ V.

RÂŞCOVOI A.
OVCEARENCO N.

Contribuţii privind implementarea de noi tehnologii pentru realizarea îmbinărilor construcţiilor multietajate

75

BÎRCĂ A.

Securitatea alimentelor din plante modificate genetic

79

POPESCU A.
CÎNDEA I.

Cinematica şi dinamica scuturării cartofilor pe o bandă – sită de calibrare

82

BIRCĂ M.

Business – plan la “Automobile Dacia” Piteşti

85

LUPAŞCO A.
CHIRILOV P.

ŢĂRNĂ R.
TARLEV V.

Cercetarea procesului de uscare a nucilor cu utilizarea fluxului de aer rece

89

DULGHERU N.

Unele aspecte privind codificarea adnotării

91

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia. Alexandru S. Gafencu

95

DULGHERU Valeriu

Aerodina lenticulară - avionul secolului al XXI-lea

96

Recent Submissions

View more