Nr. 4

 

CONTENT

Author

Title

Page

BOSTAN I.

Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică efectuată la Universitatea Tehnică a Moldovei în a. 2003

13

DULGHERU V.

Aspectul metafizic al creaţiei eminesciene

18

SEVERINCU M.
CROITORU C.

CONSTANTINESCU C.
GRĂMESCU T.

The determination of the link expressions between some geometric parameters of the romascon milling cutters part II

20

MARINA V.

Cu privire la descrierea comportării materialelor polifazice cu reţea cristalină cubică

27

PARASCHIV Dr.
CIOFU C.

SÂRBU I.

RUSU M.
CARMO LANÇA M.

Dielectric spectroscopy analysis of electrically aged low density polyethylene

33

MIRONOV B.

On the interaction of waves with inhomogeneities in the ideal continuous medium

36

DIACONU D.
IBANESCU M.

Formal Similarities between Unidimensional Finite Elements (1D) Used in Deformability and Diathermancy Analysis

42

CAŢARSCHI V.

The analytical determination of the thermal tensions while heating a equivalent cylindrical steel ingot

45

BOSTAN I.
DULGHERU V.

CIOBANU O.
CIOBANU R.

Studiu privind sistemele de conversiune a energiei cinetice a apei râurilor

49

PARASCHIV Dr.
SÂRBU I.
SÂRBU M. Şt.

Research on hot forming at high speeds

51

CONSTANTINOV B.

Posibilitatea realizării mecanismului deformării de tip histerezis a suprafeţei lichidului vâscos în câmpuri potenţiale puternice

53

DOROGAN V.
VIERU T.
DOROGAN A.

Photoreceivers with selective and modulated sensibility

61

HANGANU L. C.
TUDOSE- SANDU-VILLE Fl.
MURĂRAŞU E.

Knowledge based system to interpret the weight regularity of the yarn in spinning technologies

66

IBANESCU M.
DIACONU D.
JERCA St.

Finite elements in the analysis of open thin-walled bars subjected to torsion

69

JULEAN D.
ISPAS V.
BAL N.

Experimental Research On Machining With Self Propelled Rotary Cutting Tools

73

CURCHI D.
STURZA R.

Influenţa proteinelor asupra proprietăţilor electrocinetice ale emulsiilor alimentare U/A

76

BERTEA A.
BUTNARU R.

DOBREANU L.
VORONIUC O.

A study of some toxicological characteristics of azo dyes

80

BRETOTEAN–PINCA C.
MĂNESCU T. Ş.

Tension and deformation in the valve’s obturators

83

PARASCHIV Dr.
MERTICARU E.
MERTICARU V.

Methodology to evaluate the profile equation for a cam type spare part

86

CIUPERCĂ R.

Energia eoliană. Aspecte şi perspective de dezvoltare în Republica Moldova

90

DIACONU D.
IBANESCU M.

Procedure for Checking the Requirement Referring to Fire Thermal isolation Capacity of a Non-structural Wall from the Fire Compartment

94

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia. Dumitru Mangeron – un profesor între profesori

96

DULGHERU Valeriu

Invenţiile şi istoria lor

98

Recent Submissions

View more