Nr. 4

 

CONTENT

Author

Title

Page

DOROGAN V.

Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică efectuată la Universitatea Tehnică a Moldovei în a. 2004

13

GORDELENCO P.
JAVGUREANU V.

Situaţia actuală pe plan mondial în domeniul construcţiei de maşini-unelte

17

BOSTAN I.
DULGHERU V.
TRIFAN N.

Analiza comparativă a influenţei parametrilor geometrici ai angrenajului precesional asupra abaterii profilului cu şi fără modificare

21

TARLEV V.

Analiza caracteristicilor cinetice ale procesului de uscare a caiselor prin metoda combinată – convecţie + U.H.F.

25

POPOVICI C. I.
POPOVICI E.

The numerical approximation of the eigenvalues and eigenvectors for symetrical matrices

28

CODREANU C.
PROŢUC I.

Modelarea şi determinarea caracteristicilor statice ale transformatoarelor din posturile de transformare

32

STRATAN A.

Modelarea parametrilor mecanismului de funcţionare a sectorului agrar al Republicii Moldova

36

ŢURCAN Iu.

Calitatea materiei prime – pilonul de bază în asigurarea calităţii producţiei vinicole în Republicii Moldova

39

CUHAL R.
CUHAL V.

Cumpărările de valută ale băncii centrale ca instrument al politicii monetare: cazul Republicii Moldova

44

CIUPERCĂ R.

Cercetări preliminare în mediul ANSYS CFX-5 a parametrilor funcţionali ale rotorului eolian elicoidal

50

PREDA C.

Materiale textile obţinute prin procedee neconvenţionale

56

ŢURCAN R.

Dificultăţile relaţiilor întreprinderilor vinicole cu furnizorii materiei prime – necesitătea integrării sectorului viti-vinicol

59

BALAN S.

Contribuţii la clasificarea corpurilor feminine în funcţie de caracteristicile antropomorfologice ale conformaţiei

64

LUPAŞCO A.
DICUSAR G.

TARLEV V.

MOŞANU A.
LUPU O.

Intensificarea procesului de uscare a vişinelor

72

HARNAGEA F.
MIHAI A.
MALCOCI M.

Contributii la studiul modificărilor dimensionale suferite de soluţiile adezive în procesul de formare a peliculei solide

75

IROVAN M.
CIOCOIU M.

Optimizarea parametrilor constructivi ai produselor de îmbrăcăminte

78

RĂDULESCU M. B.
RĂDULESCU C.

Finisarea suprafeţelor plane folosind procedeul de vibrorulare cu bilă

82

AMARIEI V.
BUNESCU M.
DICUSARĂ I.

Sudarea: tehnologii, echipament şi personal la nivelul cerinţelor europene şi internaţionale

88

СIAUŞU V.
MERTICARU E.

Study of the reaction forces in a packing mechanism

90

CALANCIA O.
MOLDOVEANU V.
CATARSCHI V.

The calculation algorithm for specific weight of deposed metal during the head to head welding process of tin thickness from steel

94

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia. Bîrlădeanu Alexandru economist

97

DULGHERU Valeriu

Invenţiile secolului XX

98

Recent Submissions