Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

MUSTEAŢĂ G.
BÎŞCA V.
DJABIEV V.

Influenţa tratamentului tehnologic asupra conţinutului de antociani în vinurile roze

11

BELCIN O.
TURCU I.

Freewheeling clutch and polyhedral ring calculation for contact strenght

14

MIRONOV B.

On the interaction between the standing and traveling waves in the ideal continuous medium

16

HAZI A.
HAZI Gh.

Aspects of using the sensitivity theory in energetical optimization problems

22

REŞITCA V.

Identificarea microflorei participante la obţinerea preparatului lacto-bacterian

27

REŞITCA V.

Impactul temperaturii asupra acumulării acidului lactic în procesul de obţinere a preparatului lacto-bacterian

30

CONSTANTINOV B.
PASECINIC T.

BOCAN V.
SIRCU S.

Problema nanofabricării şi comprimării informaţiei de fază pe elemente optice hibride în câmpuri potenţiale puternice

32

HAZI A.
HAZI Gh.

Optimization of the electricity supply scheme for the industrial consumers

37

BUZESCU F. L.
SALOMEIA L.

On the command of the optimal process of a manipulator

40

COJUHARI A.
LÎSÎI T.

Forme de manifestare a integrării economice a capitalului industrial cu cel bancar

46

NASTAS V.
CAZAC A.

Simulator de impedanţă metrologic

49

CURCHI D.
STURZA R.

Studiul emulsiilor alimentare U/A îmbogăţite cu fier

55

TUDOSE- SANDU-VILLE Fl.
HANGANU L. C.
MURARASU E.

Control and assessment for linear contact under thermo-mechanical load

59

CAŢARSCHI V.

The study of the correlation between the variation of some thermo-physical characteristics and the heating time of some steels

63

BERTEA A.
BUTNARU R.

DOBREANU L.
VORONIUC O.

Studiul gradului de afectare al mediului la vopsirea materialelor textile cu coloranţi direcţi

67

POPESCU D.

Le ventilateur avec pales percées, solution constructive inedite

72

RUSU I. I.
ZAHARIEA D.
CIOBANU B.

Small power eolian plants for isolated consumers

76

BERTEA A.
BUTNARU R.
BERTEA A. P.

A mathematical model of wool foam low temperature dyeing

82

IORDACHESCU G.

The influence of age and emotions on consumer’s food preferences

85

BOJAN Şt.
SUCALĂ F.

BÂRLEANU C.
TĂTARU O.

The imaginary generating rack-bar determination to the curved spur gears rolling processing

88

BOSTAN I.
DULGHERU V.
DICUSARĂ I.

Unele aspecte privind utilizarea tehnologiilor neconvenţionale la prelucrarea roţilor dinţate precesionale

92

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia. Dumitru Mangeron – un profesor între profesori

96

DULGHERU Valeriu

Invenţiile şi istoria lor

98

Recent Submissions

View more