Nr. 2

 

CONTENT

Author

Title

Page

Profesorul Octavian Vasile Pruteanu la 70 de ani

11

TOCA A.
MAMALIGA V.
CEBĂNAŞ V.

Instrumente şi tehnologii de creştere a competitivităţii industriei constructoare de maşini

13

POPESCU D.

Une extension de la méthode Kàrmàn-Pohlhausen au cas d'une paroi poreuse

18

ŢIULEANU I.
DAMASCHIN I.
SIMAŞCHEVICI A.

Celulă solară in baza lanţului fotoelectrochimic M-C-Na2SiO3:H2O-n-GaAs(n-InP)-M

22

FETECĂU G.

Some results regarding numerical modelling and simulation of a fermentation process

26

HANGANU L. C.
VÎLCU A.
MURĂRAŞU E.

Aggregation, automation and robotisation within the industrial systems of yarn production of cotton type

30

STOICEV P.
MORARU V.
CRĂCIUN Al.

Cercetarea influenţei adaosului de materiale pulverulente de lubrifiere în baza caprolactamei asupra proprietăţilor de rezistenţă la uzură, de antigripare şi de antifricţiune ale lubrifianţilor plastici şi lubrifierilor tehnologice

36

MARINA V.
MARINA V.

Modelarea comportării neliniare şi anizotrope a unei ţesături în domeniul reversibil

42

HÎNCU G.
DECHER E.

Acoustics for multi-purpose halls

46

LÎSÎI T.

Industria – reper al dezvoltării economice a Republicii Moldova

48

BAL N.
ISPAS V.

JULEAN D.
BEJAN M.

Some considerations regarding the determination of the residual stresses

53

POPOVICI I. C.

Metodă element finit pentru calculul coeficienţilor unei condiţii de minim cu legături

56

RUJANU M.
HÎNCU G.

Corelaţia rezistenţă la compresiune-permeabilitate la betoane cu ciment compozit tip II/A-S 32,5(Pa35) şi adaos de cenuşe de termocentrală

61

PAPAGHIUC V.
LOGHIN C.

Influenta utilizării maşinilor de cusut cu panou de comanda asupra calităţii si productivităţii muncii in industria de confecţii

64

LOGHIN C.
PAPAGHIUC V.

Caracteristici termice care definesc capacitatea de sudare a materialelor

67

JULEAN D.
ISPAS V.

NEDEZKI C.
BAL N.

Cercetări experimentale asupra performanţelor rectificării cu discuri abrazive având proprietăţi orientate

72

CRETU Gh.
PARASCHIV D.
RUSU B.

Stabilirea regimului de lucru la prelucrarea melcilor prin filetare în vârtej cu ajutorul calculatorului

76

NICUŢĂ A.
HÎNCU G.

Aspecte cu privire la studiul stării de deformaţii la pământurile argiloase, aferente municipiului Iaşi, supuse la solicitări dinamice

79

CREŢU Gh.
RUSU B.
NEDELCU D.

Comparative study regarding the processing of metric and trapezoidal threads produced by olc 45 by turning, milling and whirling thread cutting

85

CALOS S.
BALMUŞ L.

Metodele privind eliminarea amoniacului din apele subterane

88

RUJANU M.
NICUŢĂ A.

The influence of composition factors on the behavior of micro-concretes in aggressive magnesian environments

91

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia

94

Invenţiile şi istoria lor

96

Recent Submissions