Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

SCOBIOALĂ V.
PREDA C.

Studiul privind evaluarea caracteristicilor de calitate ale materialelor textile destinate realizării produselor de îmbrăcăminte exterioară

11

PARV A. L.

Évaluation ex-ante d’un projet de conception et développement d’un produit nouveau sur son cycle de vie

19

GORDELENCO P.
JAVGUREANU V.

Proiectarea parametrizată în domeniul construcţiei de maşini-unelte

25

BERTEA A.
BERTEA A. P.

A reductive approach to colour removal of textile wastewaters

29

DOROGAN A.

Utilizarea resurselor informaţionale pentru animarea proceselor fizice în dispozitive micro-optoelectronice

32

LUPAŞCO A.
DICUSAR G.

LUPU O.

TARLEV V.
OSOIANU G.

Instalaţia experimentală pentru uscarea fructelor prin metoda combinată – convecţie + UHF

36

DANILA R.
MOLDOVEANU V.

CATARSCHI V.
VIZUREANU P.

Determinarea conţinutului de ferita in structurile îmbinărilor sudate a otelurilor austenitice 10TiMoNiCr 175 cu electrozi inoxidabili 19.11.2.Nb folosind diagrama structurala WRC 1992

40

COCEA M.

Modelarea spaţială a produselor de încălţăminte

42

BĂLĂŞESCU M.

Schimbări în sursele de formare ale ofertei de mărfuri în românia şi influenţa lor asupra activităţii comerciale

46

AVRAM I.
ALEXANDREANU M.
GORODENCO O.

Despre gradul funcţiei de transfer a circuitelor ce conţin RC - elemente cu parametri distribuiţi

50

CIORBĂ D.
ROMAN N.
CARP D.

Funcţiile sistemului de gestiune a documentelor electronice al BASCR al mun. Chişinău

53

BERNIC M.
CEREŞ D.

OŢEL V.

MUSTEA A.
CRAVEŢ N.

Agregat de pregătire a aluatului în minibrutării

56

ZADOROJNÂI S.

Probabilităţi p-adice

59

CEORNEA V.

Noi tehnologii în spaţii dirijabile în timp

61

CARP D.
SOLOGUB R.
ROMAN N.

Metodele de accesare a datelor stocate în SQL Server 2000

63

DOHMILĂ E.
ŞTIRBUL S.

Utilizarea conceptului de performanţă pentru aprecierea calităţii clădirilor

66

COZMA C.

Controlul cantitativ al acidului ascorbic în produsele alimentare realizate în Republica Moldova

69

SANDUŢA T.
USTUROI L.
USTUROI A.

Mecanismul economic de gestiune a resurselor naturale în Republica Moldova

72

PĂDURARU I.

Liberalizarea pieţei de energie electrică în Republica Moldova

74

BERNIC M.
CRAVEŢ N.

MUSTEA A.
OŢEL V.

Contribuţii la calcularea vitezei particulelor în procesul de separare mecanică

76

PĂDURARU I.
ROBU S.

Analiza sistemului de generare a energiei electrice în Republica Moldova

СТАНКЕВИЧ Е.
СКРИПЧЕНКО А.

Разработка концепции проектирования школьной формы

82

DRAGNEV V.

Locul industriei vinicole din Republica Moldova în industria vinicolă mondială şi economia naţională şi importanţa dezvoltării acesteia

86

ŢERNA Iu.

Aprecierea numerica a coeficientului de reducere a rigiditatii placilor circulare perforate subtiri

91

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din basarabia. Cristescu Nicolae Dan - matematician

95

DULGHERU Valeriu

Invenţiile secolului XX

97

Recent Submissions