Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

CEREMPEI V.

Producerea şi utilizarea biocombustibililor în baza monohidroxizilor: tehnologii și mijloace tehnice

11

KOROTUN I.

Patrimoniul arhitectural al oraşului Cernăuţi din anii 1918–1940

23

CIOBANU N.
SECRIERU N.

Procedee și algoritmi de control automatizat ale procesului de epurare a apelor uzate

28

GUŢULEAC E.
ZAPOROJAN S.

ŢURCANU Iu.
GÎRLEANU I.

Analiza QoS a Sistemelor Ad-hoc cu Dispozitive de Calcul Orientate pe Servicii prin Reţele Petri Fuzzy

36

CARPOV A.
TRONCIU S.

Art Nouveau-ul provincial din Basarabia

46

BRANIŞTE T.

Interacţiunea celulelor vii cu nanostructuri din compuși semiconductori

50

TĂRÎŢĂ V.
MACARI A.
SCRIPCARI I.

Cercetări unor verigi tehnologice în vederea valorificării nucilor

56

GHENDOV-MOŞANU A.
BANTEA-ZAGAREANU V.
TATAROV P.

Utilizarea făinii de şrot de nuci (Juglans Regia L.) la fabricarea biscuiţilor de tip Amaretti

62

TRONCIU S.

Modelul teoretic de amplasare a noilor obiective arhitecturale în oraşul Tiraspol

66

PASCARU S.

Delimitări conceptuale ale managementului crizei şi managementului anticriză în economia de piaţă

71

TRIFAN N.

Aspecte privind generarea danturilor angrenajelor precesionale prin deformare plastică

75

VACULENCO M.

Tehnologia de generare a danturilor angrenajului precesional multipar cu mișcare sfero-spaţială a sculei cilindrice pe mașini-unelte cu comandă numerică cu 3 grade de mobilitate

79

BODNARIUC I.

Cercetarea experimentală a indicilor calitativi de bază ai angrenajelor precesionale cinematice

83

DULGHERU V.

Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea resurselor existente

91

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific. Hermann Oberth

92

Recent Submissions