Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

ANDRIUŢĂ M.

Rezolvări statistice în practica mecanizării lucrărilor de construcţii

11

CHIRICUTA I.

Utilizarea zgurilor de oţelărie în structuri rutiere - studiu comparativ

15

MARINA V.
MARINA Viorica

Legităţile de variaţie a stărilor de tensiune/deformaţie în materiale policristaline cu retea cubică

17

VÎRLAN V.

Metode și scheme de eliminare a fosforului din apele uzate menajere

22

LOZAN A.

Fenomenele procesului de amestecare în malaxoarele cu bare cu acţiune intermitentă

27

NAZARIA A.

Producerea vinurilor albe seci prin aplicarea procedeului de regenerare a levurilor selecţionate a mustului de struguri

33

BRADU A.
CAZACU N.

Aplicarea betonului autocompactant cu cenușă de termocentrală

39

CÎRLAN А.

Cu privire la alegerea indicatorilor de rezistenţa a pământurilor pentru evaluarea capacităţii portante a terenului de fundaţie

42

CHELMENCIUC C.

Analiza exergetică a procesului cu gaze în cuptoarele de tip tunel și în cele cu cogenerare integrată

46

PLĂMĂDEALĂ V.
ROTARU I.

„Denivelarea artificială” – ecologie sau siguranţă

51

BELEUŢA V.

Calculul operativ al reacţiunilor, eforturilor interne şi deplasărilor elastice iniţiale la turnul nerotitor al macaralei ancorate

55

IGNAT V.

Analiza utilizării eficiente a stocurilor de materiale

59

MAMALIGA V.
ODAINÎI D.

Zonele Economice Libere în contextul politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova

65

TALPA P.

Stabilizarea solului cu liant mineral și copolimer acrilic ENVIROTAC SCTM

69

GHELBET A.

Managementul strategiei – condiţie emergentă în asigurarea dezvoltării economice

72

TIMOTIN L.

Caracteristica generală și tendinţele principale de dezvoltare a activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova

84

CIOBANU M.

Importanţa zonelor economice libere pentru atragerea investiţiilor străine directe în industria prelucrătoare a Republicii Moldova

92

IGNAT V.

Eficacitatea economică a producţiei seminţelor de floarea-soarelui în Republica Moldova

101

BOBICEV V.
MAXIM V.
LAZU V.

Versiunea on-line a Dicţionarului Asociativ Român

105

BĂJENESCU Titu-Marius I.

Petru Bogdan (1873-1944) - o viaţă închinată ştiinţei

111

PANAITESCU V.
LEONĂCHESCU N.

Recenzie la monografia „Bazele fizice ale analizei dimensionale: aplicaţii şi sisteme de unităţi”, autor Cernica I. M.

121

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific Gheorghe Lazăr

122

Recent Submissions

View more