Nr. 4

 

CONTENT

Author

Title

Page

DULGHERU V.

Meridian Ingineresc – la un deceniu de la apariţia primului număr

13

BOSTAN I.

Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică efectuată la Universitatea Tehnică a Moldovei în a. 2005

15

DOROGAN V.

Cercetarea ştiinţifică universitară – componentă indispensabilă a formării specialiştilor

18

BOSTAN I.

Modelarea procesului de generare a dinţilor cu modificare de profil

20

RUGESCU R. D.

Thermal freezing in the technology of aerospace propelants

25

ANDRIUŢĂ M.

Cu privire la unitatea teoriei proceselor de tăiere a pământului cu maşinile de construcţii şi cele agricole

31

CROITORU C.
SEVERINCU M.
COZMÎNCĂ M.

An experimental study of unit power loading of curvilinear cutting edge

37

AMARIEI V.
MUNTEANU D.

Aplicarea în Republica Moldova a experienţei ţărilor Uniunii Europene în domeniul prestării serviciilor logistice

40

IANCIUC S.

Analiza comparativă a experienţei internaţionale privind organizarea transportului public urban

45

PRICOP M.
CHIŢAC V.

ONCICA V.
ZUS N. M.

Computation of the added masses of ship’s hull vertical vibrations in shallow waters

51

LUCULESCU M.
MOGAN Gh. L.

Cercetări asupra posibilităţilor de diagnosticare asistată de calculator a afecţiunilor maculare

55

PODBORSCHI V.

Bionica în proiectarea produselor industriale

60

MARDARE I.

Aplicarea funcţiilor obiectelor în problemele de restabilire a imaginilor

66

DULGHERU V.

Analiza valorii abaterii profilului dinţilor roţilor dinţate cu modificare de profil

74

TONU V.
CHILARI O.

Cu privire la diagnosticarea tehnică a staţiilor de reglare şi măsurare din sistemele de distribuţie gaze

77

ФИШМАН Г.
ГОЛЬДМАН А.

Технология облегченных бетонов с регулируемым пустотообразованием

82

КОСОВ В. П.
КОСОВА Т. С.

МАТЮШЕНСКИЙ А. С.

СТОЙЧЕВ П. Н.
КЛАУЗЕР В. В.

О новом способе защиты поверхности металлов от коррозии в агрессивных средах

86

TATAROV P.
IVANOVA R.
MACARI A.

Activitatea bioantioxidanţilor a unor specii de materii prime vegetale

93

КАNT S.
ТЕZЕC Iu.

Proiectarea lanţurilor logistice de transport în baza logicii difuze

96

STURZA Rodica

Iodine lipids fortification research

99

AVRAM I.

Analiza zgomotului în circuitele selective cu parametri distribuiţi

103

MALEJIC I.
GANEA G.
SLIUSARENCO V.

Instalaţia experimentală pentru cercetarea procedeului de obţinere a biodiesului din ulei vegetal de rapiţă

108

TODERAŞ M.

Unele aspecte ale caracteristicilor tehnico-economice ale transportului auto internaţional de mărfuri

109

GHEORGHIŢĂ E.
MACIUGA A.

RADU R.

PÎNTEA V.

STRATAN I
ARAMĂ E..

Stabilitatea iradiaţională a compuşilor semiconductori de tipul AII BIII 2 CVI 4

112

BUGAIAN L.

Managementul costurilor – instrument strategic al întreprinderii

115

DESEATNICOV O.

Etude de l’efficacite de fortification du pain en calcium

118

DULGHERU Valeriu

Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia. Bădărău Eugen

122

DULGHERU Valeriu

Invenţiile secolului XX

123

Recent Submissions

View more