Articole

 

Recent Submissions

 • АКСЕНТИЙ, Анна (Tehnica UTM, 2012)
  Экзиистенциально-персоналистическая философия Н. А. Бердяева (1874—1948) нашла яркое выражение характерная для русской философской мысли религиозно-антропологическая и историософская проблематика, связанная с поисками ...
 • LUNGU, Viorelia (Tehnica UTM, 2012)
  Conduita morală reprezintă o manieră de a ne comporta, presupune acţunea umană şi reglată de conştiinţa morală, care uneşte organic faptele psihice cu cele de comportament. Comportamentul etic se bazează pe logică şi ...
 • VASILOS, Vasile (Tehnica UTM, 2012)
  În epoca medievală concepţiile despre dreptul natural au avut un caracter religios, fiind indentificat nu cu raţiunea, ci cu credinţa. Toate drepturile individului provin de la Dumnezeu. Puterea în statul laic este de ...
 • BOGNIBOV, Roman (Tehnica UTM, 2012)
  Definirea rolului statului în societăţile moderne şi mai ales a raporturilor sale cu cetăţenii, cu economia, cu celelalte forţe care structurează relaţiile sociale este o dezbatere intelectuală vastă şi de stringentă ...
 • BRAGA, Mihai (Tehnica UTM, 2012)
  Articolul este dedicat problemelor cercetării ştiinţifice. În articol se menţionează că cunoaşterea general-umană şi cea ştiinţifică diferă. Cunoaşterea ştiinţifică include în sine un şir de criterii cărora se supune. De ...
 • MAFTEI, Vitalie (2012)
  Lucrarea dată constituie o modestă încercare de a evidenţia viaţa şi activitatea celor mai notorii reprezentanţi ai matematicii de la sfîrşitul sec. XIX începutul sec. XX, care prin cercetările şi problematica ştiinţifică ...
 • JUC, Andrei (Tehnica UTM, 2012)
  În articol este prezentată filosofia lui Ludwig Wittgenstein, care susţinea că problemele specifice ale metafizicii sunt lipsite de sens. Numai ştiinţa dispune de probleme cu sens. Pe cînd filosofia trebuie să se limiteze ...
 • VASILICA, Victor (Tehnica UTM, 2012)
  Lucrarea de faţă prezintă concepţiile filosofice despre spaţiu şi timp, concepţii care evoluează în mare parte odată cu dezvoltarea fizicii. Spaţiul şi timpul cereau o explicaţie încă de la primele gînduri încercate de ...
 • BIVOL, Luminița (Tehnica UTM, 2012)
  Problema spaţiului şi a timpului, a naturii Universului şi locul omului în acest Univers imens, a fost una captivantă şi de un interes major în gândirea civilizaţiei umane. Până spre sec. al XX-lea teoriile referitor la ...
 • MARJIN, Serghei (Tehnica UTM, 2012)
  Tema care va fi abordată este strict ilustrativă şi are ca scop evidenţierea rolului educativ al filosofiei. Întreaga lucrare reprezintă o analiză a articolului lui Constantin Rădulescu-Motru prin exemplificări şi adaosuri ...
 • CVASNIUC, Ivan (Tehnica UTM, 2012)
  Lucrarea prezinta o abordare a tezelor “Recomandarile Batrinului Filosof” de Iuzef Maria Bochenski, continind cele zece poveti ale batrinului filosof. Studiul evalueaza filosofia in educatie cu perspectiva “negativa” a ...
 • PASCARI, Xenia (Tehnica UTM, 2012)
  Libertatea şi responsabilitatea sunt valori care se manifestă sub două aspecte: individual şi colectiv. Acestea pot exista decît împreună, deoarece ele se implica, din definiţie, reciproc una pe cealaltă. Cuvinte cheie: ...
 • CERNII, Olga (Tehnica UTM, 2012)
  În articol este prezentată concepţia generală a filosofiei budiste, etimologia, răspîndirea, ideile principale. Determinarea concepţiilor şi teoriilor ce satu la baza filosofiei budiste, analiza modului de viaţă a fondatorilor ...
 • ERMURACHI, Andrei (2012)
  Bertrand Russell (1872-1970) s-a născut într-o familie aristrocrată, tatăl său era primul conte Russell. Viaţa lui a fost plină de evenimente şi adeseori controversată, el fiind gînditor deosebit printre filosofi. În ...
 • LUNGU, Viorelia; DARII, Ludmila (Tehnica UTM, 2012)
  Pentru prea mulţi adolescenţi universitatea reprezintă un factor de stres emoţional ceea ce duce la apariţia dificultăţilor de învăţare, cu scăderea performanţelor şi creşterea absenteismului. Trebuie de luat în consideraţie ...
 • GUZUN, Sandu (Tehnica UTM, 2012)
  Timpul cunoscut de om ca cea mai mare enigmă care pînă în prezent nu poate fi descoperita,ca şi existenţa a tot puternicului Dumnezeu este abordat din diferite perspective. Abordarea timpului din perspectivă filosofică ...
 • MÎRZAC, Iurie (Tehnica UTM, 2012)
  “Drepturile omului sunt înscrise în inimile oamenilor, ele au fost acolo cu mult înainte de prima lor proclamare de catre parlamentarii.“- Mary Robinson. Drepturile omului pot fi definite, in general, ca acele drepturi ...
 • CRÎJANOVSCHII, Ştefan (Tehnica UTM, 2019)
  Virtutea este inclinaţia omului de a proceda în majoritatea cazurilor într-un mod cît mai corect, ea este o parte importantă a concepţiei despre lume a fiecărui individ, în baza virtuţii sau lipsei ei acţionăm în lume. Ea ...
 • BULAT, Alexandr (Tehnica UTM, 2019)
  În perioada actuală tot mai puternic se manifestă insuficiența sistemului democratic actual de a reprezinta toate categoriile sociale, tot mai des situația democratică relativ benefică derapează spre o situație defectuoasă. ...
 • STAMATI, Mihaela (Tehnica UTM, 2019)
  Pentru ca succesorul să poată accede la bunurile care i-au fost lăsate ca moştenire, trebuie să întrunească calitatea de fi demn. Nedemnitatea succesorală nu este nimic altceva decât o sancţiune prevăzut de legislaţia ...

View more