IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Departamentul Ştiinţe Socio-Umane by Issue Date

Browsing Departamentul Ştiinţe Socio-Umane by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • CARAVAN, F. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Contractul individual de muncă a fost şi este cea mai importantă instituţie a ramurii de drept al muncii.Articolul 43 din Constituţia Republicii Moldova prevede, că dreptul de muncă este garantat, investind astfel instituţia ...
 • BRAGA, E. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Problematica filosofiei şi a religiei se intersectează în aşa întrebări ca: substanţa, binele, existenţa, omul, fiinţa („Eu sunt ceea ce sunt”). Toate aceste probleme se unesc armonios în demonstraţia existenţei lui ...
 • MAFTEI, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Psihologia socială este disciplina ce se ocupă de cunoaşterea legilor specificului comportamentului şi acţiunii umane în cadrul interdependenţei sociale. După Norbert Sillamy comportamentul constituie „conduita unui subiect ...
 • ANTOCI, Arina; DOBA, Nadejda (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Comunicarea nu este numai exterioară sau, cel puţin, nu rămâne odată cu evoluţia copilului spre adult, exterioară. Există pentru omul adult o comunicare interioară, o comunicare cu sine: ceea ce simţim, ceea ce spunem şi ...
 • FURTUNĂ, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Confruntarea bisericii ortodoxe din Basarabia cu regimul sovietic de ocupaţie este o temă care deocamdată rămâne foarte slab studiată, cu toată schimbarea pozitivă de atitidine faţă de credinţă, care s-a produs după ...
 • TROFIMOV, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Activitatea notarială are ca scop constatarea unor raporturi juridice civile şi comerciale nelitigioase. O atare finalitate a muncii notariale se poate desprinde chiar din cuprinsul Legii nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu ...
 • LUPAN, Ștefan; GORTOPAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Tehnica prezintă un fenomen complicat, generat de dezvoltarea raţiunii, cunoaşterii şi de cerinţele practicii. Filosofia nu poate trece cu vederea acest fenomen, care necesită nu pur şi simplu să fie privit în mod abstract ...
 • AILOAIEI, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În prezent, trăim vremuri în care dorinţa de libertate şi democraţiei se face simţită în lumea întreagă. Europa Răsăriteană s-a debarasat de guvernele totalitare care au dominat-o timp de aproape de jumătate de secol, iar ...
 • ANTOCI, Arina; DOBA, Nadejda (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Comunicarea depinde mult de conceptul de cultură. Dar ce este cultura? Cultura nu are o definiţie concretă, mai bine-zis, nu există o definiţie standard a culturii. Ea se pretează, conform unor autori (A. Moles), la o ...
 • IVANOV, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Încetarea tutelei are loc, în condiţiile legii, atunci când dispar cauzele care au dus la deschiderea ei. Încetarea tutelei nu se confundă cu încetarea funcţiei tutorelui, aceasta din urmă intervenind într-un număr mare ...
 • MACARI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Istoria omenirii are un sens şi o semnificaţie, este „progres în conştiinţa libertăţii” – de aici şi ideea că istoria are o finalitate specifică – atingerea libertăţii desăvârşite care se petrece în condiţiile depăşirii ...
 • BONDARENCO, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Termenul de societate informaţională nu este nici pe departe monosemic. Societatea informaţională este un termen confuz, ce reflectă o decupare a semnificaţiilor. Înainte de toate e o societate unde economia reflectă o ...
 • AILOAIEI, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Adoptarea Constituţiei în 1994 a creat un teren propice dezvoltării relaţiilor democratice în noua republică independentă formată. „Aparent”, Legea Fundamentală a Republicii Moldova a preluat principii internaţionale precum ...
 • CHIRIAC, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Din cele mai vechi timpuri politica şi religia au fost strâns legate, deoarece cu ajutorul religiei erau manipulate masele populare, în favoarea sau defavoarea unui fenomen, curent, ideologii sau persoane ce atentau la ...
 • BALANUŢĂ, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Orientarea şcolară şi profesională reprezintă punctul de plecare în adaptarea complexă a omului la muncă ajutîndu-l pe individ să- şi descopere aptitudinile şi interesele pentru alegerea unei profesii în care se va ...
 • GOLUB, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Imaginea lui Socrate, care a fost descrisă în decursul timpului foarte diferit, depinde de puterea pe care o avem de a ne însuşi adevăruri şi realităţi existenţiale. În tot cazul, izvoarele ce ne stau la dispoziţie, pentru ...
 • VARZARI, Gheorghe (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Caracterizându-l pe Ion Nistor ca personalitate polivalentă a epocii secolului XX, N. Stoicescu îl prezintă ca unul dintre cei mai mari istorici români, profesor, om politic şi îndrumător cultural, ctitor al României ...
 • DUMITRAŞ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Tema discuţiei propuse este legată de aderarea Republicii Moldova la "Procesul de la Bologna". În conformitate cu modificările ce au loc în planurile de studii universitare, catedra "Filozofie şi politologie " din cadrul ...
 • ŞLEAHTITCHI, Natalia (Tehnica UTM, 2009)
  Termenul de respiraţie holotropică poate fi definit prin restabilirea integralităţii personalităţii. Aceasta este o metodă care crează accesul către inconştient al persoanei. Fiecare om al culturii noastre trăieşte sub ...
 • LUNGU, Viorelia (Tehnica UTM, 2009)
  Într-o lume în evoluţia accelerată, nu mai este cu putinţă o reformă şcolară pentru o lungă perioadă de timp, ci o permanentă adaptare a acestea la nevoile societăţii în continuă schimbare. Reformele din învăţământ sunt ...

Search DSpace


Browse

My Account