Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

BĂJENESCU T-M. I.

Modelizarea defectelor circuitelor integrate analogice

11

GUŢULEAC E.
ZAPOROJAN S.
GÎRLEANU I.

Rutarea fiabilă a pachetelor MANET prin noduri de încredere în baza reţelelor Petri fuzzy intuiţioniste

16

GHENDOV-MOŞANU A.

Utilizarea coloranţilor naturali în industria alimentară

26

SUBOTIN Iu.

Aplicarea laboratoarelor virtuale în instruirea interactivă la chimie

36

DICUSARĂ I.

Utilizarea tehnologiilor neconvenţionale la prelucrarea roţilor dinţate precesionale

41

NASTAS A.

Mașini agricole pentru mulcire

45

MALCOCI Iu.
BODNARIUC I.

Analiza nivelului de vibraţii și zgomot în transmisiile planetare precesionale cinematice

49

PLĂMĂDEALĂ Vasile

Caracteristica parcului de autovehicule în orașul Chișinău şi protecţia mediului ambiant

55

BOSTAN I.
DULGHERU V.
TRIFAN N.

Unele aspecte privind generarea angrenajelor precesionale prin deformare plastică

71

BALANUŢĂ A.
SCLIFOS A.
BUTNARU A.

Influenţa unor sușe de levuri asupra calităţii vinurilor

75

BOEŞTEAN O.

Utilizarea amarantului în panificaţie

80

DULGHERU V.

Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea procedeelor de soluţionare a contradicţiilor tehnice

84

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe Meridianele Universului Ştiinţific: Victor Daimaca

86

Recent Submissions