Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

BĂJENESCU T-M. I.

Electronica imprimată și flexibilă

11

GUŢULEAC E.
CALMÎCOV I.

ZAPOROJAN S.
GÎRLEANU I.

Modelarea și analiza securităţii reţelelor de calculatoare prin reţele Petri Markoviene Fuzzy Intuiţioniste cu jocuri stocastice

16

GUDÎMA A.

Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul Soroca, Republica Moldova

26

MARIN L.
TOPALĂ P.

STOICEV P.

BESLIU V.

OJEGOV A.

PÎNZARU N.

GUZGAN D.
PLATON A.

Influenţa parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de electricitate - la generarea formaţiunilor spaţiale alcătuite din atomi de carbon de tipul fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în impuls

30

TODIRAŞ V.
PRISACARI S.

LUNGU A.

CORCIMARU S.

ONOFRAŞ L.
ZUZA N.

Influenţa nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozităţi rhizobium japonicum rd2 pe fonul trifluralinei asupra dezvoltării plantulelor de soia

36

CREŢU I.

Noi soluţii integrale termoelastice pentru semispaţiu

40

BĂJENESCU T-M. I.

Fiabilitatea încapsulărilor microelectronice

45

GUDÎMA A.

Stadiul actual al cercetărilor cu privire la influenţa variabilelor de producţie asupra calităţii biocombustibililor densificaţi în formă de peleţi

51

PLĂMĂDEALĂ V.

Pericolul conversaţiilor telefonice în timpul conducerii autovehiculului

61

DULGHERU V.
DUMITRESCU C.
CRISTESCU C.

Sistem de orientare la soare a grupului de panouri fotovoltaice

72

IGNAT V.

Analiza eficienţei economice a utilizării resurselor materiale

77

LUNGU V.

Influenţa parametrilor malaxoarelor cu bare cu funcţionare continuă asupra momentului rezistent

86

PASCARU S.

Prezentarea modelelor de evaluare a riscului de faliment prin prisma managementului anticriză

89

PLATON L.

Pictura figurativă modernă timpurie din Basarabia și ţările limitrofe

93

ŞVEŢ A.

Rolul inovării în cadrul întreprinderilor

96

PLĂCINTĂ E.
PLĂCINTĂ V.

Numele propriu este purtător al istoriei

99

DULGHERU V.

Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea procedeului de combinatorică

106

Manolea Gh.

Personalităţi de pe Meridianele Universului Ştiinţific: Ludovic Mrazek

108

Recent Submissions