Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

GUŢU V.

Filtrele numerice şi zgomotul electronic propriu (Partea I)

11

ANDRIUŢĂ M.
SÂRBU T.

URSU V.
VANGHELI M.

Cauzele unor neclarităţi privind legităţile procesului de tăiere a pământului

17

COTELEA V.

Unele aspecte de proiectare a bazelor de date distribuite

21

SECRIERU V.
ZAPOROJAN S.
DOROGAN V.

Cercetarea variaţiei costurilor cablajului imprimat în proiectarea sistemelor încorporate

28

PALAMARCIUC L.
SCLIFOS A.

ARHIP V.
ŞTEFĂNEŢ P.

Cercetările caracteristicelor spectrofotometrice a extractelor hidro-alcoolice din pelin şi cimbrişor

32

GORNEŢ V.

Compoziţii ale produselor din ficat în formă

34

Mihai BRAGADABIJA A.

Studii privind distribuţia unidimensională a parametrilor antropometrici specifici tipologiei dimensionale masculine din Republica Moldova

36

ANDRIUŢĂ M.
BELEUŢĂ V.

Determinarea săgeţii iniţiale de încovoiere a turnului macaralei în baza modelelor statistice

42

SANDULACHI E.

Caracteristica enzimelor pectolitice utilizate la fabricarea sucurilor

46

GANEA V.
ŞARCO I.

Unele aspecte ale procesului de asigurare a stabilităţii economice în instituţiile financiare

54

FRĂSINEANU P.

Managementul de distriburie a gazelor naturale în Republica Moldova

58

IGNAT V.

Eficienţa economică a cheltuielilor perioadei

64

ŢURCAN R.
ŢURCAN Iu.

Problematica finanţării afacerii la etapa iniţială în Republica Moldova

71

OGLINDĂ L.

Procesul investiţional şi intervenţia statului în activitatea investiţională a întreprinderilor

75

DELIU A.

Uzura mijloacelor fixe – elementele de bază şi specifice în calcularea ei

79

GOSPODINOV T.

Practica şi aspectele economice privind utilizarea mărcilor

88

ŞARCO A.

Implicaţiile expansiunii corporaţiilor transnaţionale asupra statelor naţionale

93

DULGHERU V.

Metode psihologice de activare a gândirii: Algoritmul Altşuler de rezolvare a problemelor creative (ARIZ) (Partea II)

97

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions