IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare

Show simple item record

dc.contributor.author LUPU, Viorica
dc.date.accessioned 2023-11-29T09:12:04Z
dc.date.available 2023-11-29T09:12:04Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation LUPU, Viorica. Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare. In: Știința Deschisă în Republica Moldova = Open Science in the Republic of Moldova : Conferința științifică națională. Ediția 2. Chişinău, 27-28 octombrie 2022. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022, pp. 111-130. ISBN 978-9975-3564-0-4. en_US
dc.identifier.issn 978-9975-3564-0-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/25060
dc.description.abstract Cheia pentru a înțelege ce se poate realiza în scopul sprijinirii comunității științifice este studierea și analiza comportamentelor reale ale cercetătorilor. În articol sunt prezentate atitudinea cercetătorilor cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare extrase dintr-un sondaj mai vast efectuat în rândul cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la Știința Deschisă. Sondajul s-a derulat la nivel național și a cuprins 532 de cercetători. Rezultatele sondajului demonstrează că marea majoritate a respondenților conștientizează beneficiile și avantajele datelor de cercetare deschise, dar totodată ei menționează și o serie de provocări și temeri care le diminuează dorința de ași împărtăși datele. Pentru atingerea obiectivelor Open Data și reducerea barierelor de acces și partajare a rezultatelor cercetării sunt necesare eforturi mari, practici solide de gestionare a datelor de cercetare, conștientizare, consolidare, asistență și instruire. en_US
dc.description.abstract The key to understanding what can be done to support the scientific community is to study and analyze the real behaviors of researchers. The article presents the researchers’ attitudes regarding the openness and sharing of research data extracted from a larger survey on Open Science conducted among researchers in the Republic of Moldova. The survey included 532 researchers. The results of the survey show that the vast majority of respondents are aware of the benefits and advantages of open research data, but they also mention a number of challenges and fears that diminish their desire to share their data. Achieving the objectives of Open Data and reducing barriers to access and sharing research results requires great efforts, efficient research data management practices, awareness, consolidation, assistance and training.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject date de cercetare en_US
dc.subject schimb de date en_US
dc.subject date deschise en_US
dc.subject cercetători en_US
dc.subject atitudini en_US
dc.subject research data en_US
dc.subject data sharing en_US
dc.subject open data en_US
dc.subject researchers en_US
dc.subject attitudes en_US
dc.subject Republic of Moldova en_US
dc.title Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account