IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Implicarea filialei bibliotecii în procesul de achiziţie (Biblioteca U.T.M., Filiala Facultăţilor Cadastru, Geodezie, Construcţii și Inginerie Economică și Business)

Show simple item record

dc.contributor.author GORDEA, Vera
dc.contributor.author ROMAN, Nina
dc.date.accessioned 2023-11-09T13:56:29Z
dc.date.available 2023-11-09T13:56:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GORDEA, Vera, ROMAN, Nina. Implicarea filialei bibliotecii în procesul de achiziţie (Biblioteca U.T.M., Filiala Facultăţilor Cadastru, Geodezie, Construcţii și Inginerie Economică și Business). In: Conferinţa Tehnico-Știinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie 2008. Chișinău, 2009, vol. 1, pp. 400-402. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-114-7 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-065-2
dc.identifier.isbn 978-9975-45-114-7
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/24737
dc.description.abstract Filiala bibliotecii de la facultăţile FCGC şi FIEB se implică direct în procesul de achiziţie. Se parcurg toate etapele achiziţiei: informarea, selectarea, achiziţia propriu-zisă. Eventual se analizează contingentul şi cerinţele informaţionale ale beneficiarilor. Este semnificativă colaborarea bibliotecii-filiale cu decanatele şi catedrele privind dezvoltarea colecţiilor de documente. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject filială a bibliotecii en_US
dc.subject achiziţie en_US
dc.subject surse de informare en_US
dc.subject contingent-beneficiari en_US
dc.title Implicarea filialei bibliotecii în procesul de achiziţie (Biblioteca U.T.M., Filiala Facultăţilor Cadastru, Geodezie, Construcţii și Inginerie Economică și Business) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account