IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza structurală a colecţiei de documente din domeniul calculatoarelor (Filiala FCIM şi FRT, Biblioteca U.T.M.)

Show simple item record

dc.contributor.author DOBRIOGLO, Elena
dc.date.accessioned 2023-11-09T13:48:45Z
dc.date.available 2023-11-09T13:48:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation DOBRIOGLO, Elena. Analiza structurală a colecţiei de documente din domeniul calculatoarelor (Filiala FCIM şi FRT, Biblioteca U.T.M.). In: Conferinţa Tehnico-Știinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie 2008. Chișinău, 2009, vol. 1, pp. 396-398. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-114-7 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-065-2
dc.identifier.isbn 978-9975-45-114-7
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/24736
dc.description.abstract Acoperirea informaţional-documentară a disciplinelor de studiu este una din cerinţele de bază ale bibliotecii-filiale de la facultate. Pentru eficientizarea acestui proces se efectuează analiza colecţiilor. Fiind bazată pe diverse criterii, analiza elucidează aspectele pozitive şi cele negative, permite concretizarea sarcinilor dezvoltării colecţiilor în perspectivă. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject bibliotecă-filială en_US
dc.subject analiză a colecţiei en_US
dc.subject colecţie a bibliotecii en_US
dc.title Analiza structurală a colecţiei de documente din domeniul calculatoarelor (Filiala FCIM şi FRT, Biblioteca U.T.M.) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account