IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Achiziţia de documente în Biblioteca U.T.M.: situaţia actuală şi sarcini de perspectivă

Show simple item record

dc.contributor.author CERNEV, Olga
dc.contributor.author PROCA, Rita
dc.date.accessioned 2023-11-09T13:22:08Z
dc.date.available 2023-11-09T13:22:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation CERNEV, Olga, PROCA, Rita. Achiziţia de documente în Biblioteca U.T.M.: situaţia actuală şi sarcini de perspectivă. In: Conferinţa Tehnico-Știinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie 2008. Chișinău, 2009, vol. 1, pp. 386-388. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-114-7 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-065-2
dc.identifier.isbn 978-9975-45-114-7
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/24732
dc.description.abstract Lucrarea prezintă o analiză a procesului de achiziţie de publicaţii la Biblioteca U.T.M. Ea conţine date statistice privind situaţia curentă a colecţiilor Bibliotecii U.T.M. Sunt analizate etapele şi căile procesului de achiziţie. Sunt enumerate cele mai stringente probleme în activitatea de achiziţie, cât şi sarcinile propuse pentru îmbunătăţirea acestui proces. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject colecţie en_US
dc.subject achiziţie en_US
dc.subject informare en_US
dc.subject selecţie en_US
dc.title Achiziţia de documente în Biblioteca U.T.M.: situaţia actuală şi sarcini de perspectivă en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account