IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Probleme actuale de catalogare şi clasificare a documentelor la biblioteca UTM

Show simple item record

dc.contributor.author ADAŞAN, Elena
dc.date.accessioned 2023-11-08T12:13:34Z
dc.date.available 2023-11-08T12:13:34Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation ADAŞAN, Elena. Probleme actuale de catalogare şi clasificare a documentelor la biblioteca UTM. In: Conferinţa Tehnico-Știinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-18 noiembrie 2007. Chișinău, 2007, vol. 1, pp. 506-508. ISBN 978-9975-45-065-2. ISBN 978-9975-45-068-3 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-065-2
dc.identifier.isbn 978-9975-45-068-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/24692
dc.description.abstract Misiunea unei biblioteci universitare constă în asigurarea informaţională şi documentară a procesului didactic. În această ordine de idei, un rol deosebit în regăsirea informaţiei necesare de către utilizatori îi revine aparatului informativ-bibliografic al bibliotecii, care se află în gestiunea serviciului ”Prelucrarea analitico-sintetică a documentelor”. Autorul articolului scoate în evidenţă principalele probleme cu care se confruntă la momentul actual serviciul dat - şcolarizarea inadecvată în vederea însuşirii softului de bibliotecă utilizat; tărăgănarea procesului de conversie retrospectivă; lipsa instrumentelor de lucru pentru catalogatori - şi înaintează unele propuneri pentru soluţionarea urgentă a acestora. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject şcolarizare en_US
dc.subject retroconversie en_US
dc.subject catalogare tradiţională en_US
dc.subject catalogare computerizată en_US
dc.title Probleme actuale de catalogare şi clasificare a documentelor la biblioteca UTM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account