IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică by Title

Browsing Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică by Title

Sort by: Order: Results:

 • AMBROS, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Manualul „Maşini electrice”, volumul doi, cuprinde bazele teoriei şi domeniile de aplicare a maşinilor sincrone şi de curent continuu. Materialul expus în acest volum este destinat studenţilor şi masteranzilor specialităţilor ...
 • BLAJĂ, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentele note de curs sunt elaborate conform curriculei disciplinelor Studiul materialelor. Modulul II. Materiale electrotehnice și sunt destinate studenţilor ciclului I, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, ...
 • BOSTAN, Viorel; BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; VACULENCO, Maxim; CIOBANU, Oleg (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017)
  The paper is dedicated to the study of hydrodynamic effects in the rotors of flow micro-hydropower plants. There was argued the geometry of hydrodynamic profiles of blades efficient in terms of energy conversion efficiency ...
 • NUCA, Ilie; TODOS, Petru; JALBĂ, Alexandru (Editura ALMA, 2015)
  This paper approaches the mathematical modeling of the submersible asynchronous motor filled with MASUM dielectric liquid. These motors are used to drive submarine robots, which are guided through cables from the surface ...
 • ABDOURRAZIQ, S.; ABDOURRAZIQ, M. A.; MAAROUFI, M. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017)
  Characteristics of large photovoltaic (PV) panels under partially shaded conditions are characterized by multiple peaks and steps. This makes the tracking of the actual maximum power point (MPP) a difficult task. Moreover, ...
 • CODREANU, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Culegerea de faţă este destinată studenţilor anilor de studii I, II şi III de la secţia de zi şi cea cu frecvenţă redusă. Sunt prezentate testele grilă la mediile de programare studiate de către studenţi, după cum ...
 • AMBROS, Tudor; BURDUNIUC, Marcel; IAZLOVETCHI, Maria (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017)
  In this paper is proposed a method for calculating the parameters of an induction motor that determine three points of a mechanical characteristic-nominal, critical and starting. Comparison of the results of the proposed ...
 • STRATAN, Ion; RADILOV, Tudor; PRIPA, Marin; GROPA, Victor (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017)
  The paper covers a complex approach to weak buses and ties detection in a power system. The applied method is based on singular value decomposition of sensitivity matrix to identify the weak spots in a power system and the ...
 • MAIER, Virgil; PAVEL, Sorin Gheorghe; BIROU, Iulian; BELEIU, Horia Gheoghe; CIORCA, Claudiu (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017)
  The earth grounding (EGR) computation model contained in normative acts has multiple nonlinearities and functions with implicit definitions. In addition, through the values indicated for the utilization coefficients, the ...
 • LUPU, Cristina; CEBAN, Victoria; NUCA, Ilie (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea descrie eficienţa metodei 6 sigma în controlul calităţii. Această metodă este acum, după cum afirmă mulţi experţi în dezvoltarea afacerilor şi îmbunătăţirea calităţii, cea mai populară metodă de management din ...
 • CHIORSAC, Mihail; TERTEA, Ghenadie; SIDELNICOV, Veaceslav; TURCUMAN, Lilia (Tehnica UTM, 2011)
  Lucrarea este consacrată utilizării metodelor componentelor simetrice la determinarea curenţilor şi tensiunilor în diferite regimuri nesimetrice de funcţionare a sistemelor polifazate la redresarea curentului alternativ ...
 • ROTARI, Andrian; TATAR, Andrei (Tehnica UTM, 2012)
  Ideea de bază a acestei lucrari constă în analiza circuitelor electrice neliniare compuse prin metoda cuadripolului activ. Aplicarea metodei cuadripolului activ dă posibilitatea de a transforma circuitul electric neliniar,ce ...
 • GROPA, Victor; STRATAN, Ion; MACOVEI, Ilie (Editura ALMA, 2015)
  Lucrarea de faţă prezintă o metodă practică de evaluare a puterii active maxime admisibile printr-o secţiune a sistemului electroenergetic (SEE). Se analizează posibilitatea de utilizare a unui algoritm simplificat ce duce ...
 • GROPA, Victor; STRATAN, Ion (Editura ALMA, 2015)
  Această lucrare prezintă o metodă rapidă de recalcul al inversei matrice Jacobi, utilizată pe larg la calculele regimului permanent de funcţionare al SEE. Metoda este bazată pe descompunerea în serie de puteri a unei funcţii ...
 • BALACCI, Ruslan (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master abordează problema din managementul calității, abordării și definirii procesului de vînzare, ca component aparte a managementului calității pentru magazinele de ratail. Problema se stipulează prin vânzările ...
 • MAZURU, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de faţă abordează un domeniu actual, inovativ şi foarte dinamic al tehnologiilor de prelucrare a materialelor, şi anume, al tehnologiilor de prelucrare prin adăugare de material (Additive Manufacturing). Aceste ...
 • POGORA, Victor; GORII, Mihai (Tehnica UTM, 2011)
  Lucrarea prezintă o sinteză a metodelor inovaţionale de reducere a curenţilor de scurtcircuit în sistemele electrice. Sunt prezentate şi analizate principiile de funcţionare şi construcţiile diferitor tipuri de limitatoare ...
 • CHICIUC, Andrei; CORJAN, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002)
  Lucrarea reprezinta notite de curs la disciplina Metrologia, Standardizarea si Masurari si se adreseaza studentilor de la anul III, Facultatea de Energetica, de la specializarile: 1903 – Electromecanica; 1906 – Metrologie, ...
 • RADULESCU, Victorita (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017)
  In Romania, there are two Natural Reservations Lakes Mangalia and Techirghiol with salt-water, near the Black Sea, which confront with new environmental problems. In the last decades appeared infiltration with fresh-water, ...
 • MORARU, Victor; URSATII, Nicolai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  În lucrare se propune de a realiza un model de calcul al factorilor de emisie al gazelor cu efect de sera pentru diferite puncte de consum a energiei. Modelul dat este necesar, deoarece este strâns legat cu problema efectului ...

Search DSpace


Browse

My Account