IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Organization manageability enhanced through topological modular forms

Show simple item record

dc.contributor.author NANTOI, Vadim
dc.contributor.author NANTOI, Daria
dc.date.accessioned 2023-08-02T10:57:42Z
dc.date.available 2023-08-02T10:57:42Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation NANTOI, Vadim, NANTOI, Daria. Organization manageability enhanced through topological modular forms. In: Journal of Social Sciences. 2023, Vol. 6, Nr. 2, pp. 16-36. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.isbn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2023.6(2).02
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/23562
dc.description.abstract Organizational manageability is a crucial aspect of business management, requiring a combination of forecasting, planning, organizing, implementing, controlling and decision-making. Topological modular forms study the properties of objects that are invariant under certain types of transformations and the authors search for and identify a set of key factors that are essential to the organizational manageability (both stable and unstable) and create a framework that captures these factors. Organizational manageability is highly complex and multifaceted field that requires the integration of mentioned elements. In order to simplify incommensurable complexity, authors offer the hypothesis that differentiating the approach to manageability in the two distinct situations "steady and familiar condition" and "unsteady and with considerable uncertainty condition" is effective. Discrimination between those two situations is essential for business success and requires a deep understanding of market trends, customer needs, design of organization and usage of resources. By mastering the principles of organizational manageability based on mentioned classification of situations, businesses can improve their performance, increase their competitiveness and achieve their goals more effectively. en_US
dc.description.abstract Capacitatea de gestiune a organizației este un aspect crucial al managementului afacerii, care necesită o combinație de prognoză, planificare, organizare, implementare, control și luare a deciziilor. Formele topologice modulare studiază proprietățile obiectelor care sunt invariante sub anumite tipuri de transformări și autorii caută și identifică un set de factori cheie care sunt esențiali pentru gestionabilitatea organizațională (atât stabili, cât și instabili) și creează un cadru care surprinde acești factori. Prin prezentul articol autorii își setează obiectivul de a elucida elementele care influențează capacitatea de gestiune a organizației, valorificând importanța fiecăruia dintre aceste elemente în atingerea succesului în afaceri. Gestionabilitatea organizațională este un domeniu extrem de complex și multifațetat care necesită integrarea elementelor menționate. Pentru a simplifica complexitatea incomensurabilă, autorii propun ipoteza că diferențierea abordării capacității de gestiune organizațională în cele două situații distincte „situație stabilă și cunoscută” și „situație instabilă și cu mare incertitudine” este eficientă. Discriminarea între aceste două situații este esențială pentru succesul afacerii și necesită o înțelegere profundă a tendințelor pieței, nevoilor clienților, proiectării și gestionării organizației și utilizării resurselor. Prin stăpânirea principiilor gestionabilității organizaționale pe baza clasificării menționate a situațiilor, organizațiile își pot îmbunătăți performanța, își pot crește competitivitatea și își pot atinge obiectivele mai eficient. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences;2023, Vol. 6, Nr. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject organizational manageability en_US
dc.subject topological modular forms en_US
dc.subject gestionarea organizației en_US
dc.subject forme topologice modulare en_US
dc.title Organization manageability enhanced through topological modular forms en_US
dc.title.alternative Gestionabilitate organizațională îmbunătățită prin forme modulare topologice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account