IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Estimarea indicatorilor calităţii de funcţionare a sistemelor de alimentare cu energie electric

Show simple item record

dc.contributor.author POPESCU, Victor
dc.date.accessioned 2019-04-24T09:59:45Z
dc.date.available 2019-04-24T09:59:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation POPESCU, Victor. Estimarea indicatorilor calităţii de funcţionare a sistemelor de alimentare cu energie electric. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 20 – 21 octombrie, 2014. Chișinău, 2015, vol. 1, pp. 365-368. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-381-3 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/2345
dc.description.abstract În prezent reţelele electrice sunt afectate de un număr mare de refuzuri, fapt care reduce nivelul de siguranţă a alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor, inclusiv şi acelor din sectorul agrar. Gradul de complexitate a reţelele electrice este într-o creştere continuă, datorită faptului că apar un număr tot mai mare al consumatorilor noi de energie electrică şi aceasta conduce la apariţia a mai multor noduri de sarcină. Lucrul acesta creează mari probleme referitoare la asigurarea fiabilităţii reţelelor, deoarece creşte semnificativ gradul de complexitate a schemelor structurale şi a echipamentelor instalate în reţelele electrice. Asigurarea nivelului de fiabilitate poate fi realizată numai prin prognozarea credibilă a tuturor fenomenelor şi factorilor, ce însoţesc procesul de funcţionare a reţelelor electrice, ceea ce dă posibilitatea de a planifica lucrările şi măsurile de profilaxie. Prezenta lucrare este consacrată aprecierii calităţii de funcţionare a echipamentelor instalate în reţelele electrice de diferite niveluri de tensiuni din RM, având la bază prognozarea refuzurilor în funcţionare condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Calitate de funcţionare en_US
dc.subject fiabilitatea sistemelor electrice en_US
dc.subject indicatori de fiabilitate en_US
dc.subject factori aleatori de influenţă en_US
dc.subject caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice en_US
dc.title Estimarea indicatorilor calităţii de funcţionare a sistemelor de alimentare cu energie electric en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account