IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Studiul situaţiei de preproiect a îmbrăcămintei pentru femei spitalizate în maternitate

Show simple item record

dc.contributor.author BOTEZATU, Violeta
dc.contributor.author SCRIPCENCO, Angela
dc.date.accessioned 2019-04-24T07:56:19Z
dc.date.available 2019-04-24T07:56:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation BOTEZATU, Violeta,  SCRIPCENCO, Angela . Studiul situaţiei de preproiect a îmbrăcămintei pentru femei spitalizate în maternitate. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 3, pp. 373-374. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-251-9 (Vol.3). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/2232
dc.description.abstract Evaluarea produselor de îmbrăcăminte pentru femeile spitalizate în maternitate permite constatarea faptului necesităţii abordării sistemice în analiza ergonomică a acestor produse, determinarea parametrilor optimi de proiectare, elaborarea structurilor vestimentare optime, proiectarea elementelor constructiv-funcţionale necesare acestui tip de produse. Scopul acestei lucrări este de a identifica nevoile speciale a femeilor spitalizate în maternitate şi dezvoltarea produselor în contextul satisfacerii cerinţelor consumătorilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject îmbrăcăminte en_US
dc.subject maternitate en_US
dc.subject design en_US
dc.subject calitate en_US
dc.title Studiul situaţiei de preproiect a îmbrăcămintei pentru femei spitalizate în maternitate en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account