IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Cercetari experimentale privind caracteristicile de confort termofiziologic ale tricoturilor destinate produselor de lenjerie

Show simple item record

dc.contributor.author CÎRJA, Jana
dc.contributor.author IVAŞCO, Victoria
dc.contributor.author SCRIPCENCO, Angela
dc.contributor.author CEBAN, Irina
dc.contributor.author PLUGARU, Violeta
dc.date.accessioned 2019-04-24T07:49:39Z
dc.date.available 2019-04-24T07:49:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation CÎRJA, Jana, IVAŞCO, Victoria, SCRIPCENCO, Angela, CEBAN, Irina, PLUGARU, Violeta . Cercetari experimentale privind caracteristicile de confort termofiziologic ale tricoturilor destinate produselor de lenjerie. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 3, pp. 369-370. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-251-9 (Vol.3). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/2221
dc.description.abstract Cerinţele ce vizează asigurarea confortului la purtarea produselor de îmbracăminte, pe care consumatorii le impun producătorilor, pot fi satisfăcute în primul rând prin funcţia termofiziologică a produsului. Puntea de legătură între caracteristicile de confort ale produsului de îmbrăcăminte şi cerinţele impuse acestuia, se realizează prin funcţia termofiziologică. Se poate accepta ideea că grupa caracteristicilor de confort determinate pentru tricoturi, se vor regasi şi în produsul de îmbracăminte. În lucrarea de faţă, cercetarea este orientată asupra identificării caracteristicilor de confort termofiziologic ale tricoturilor, precum şi determinarea acestora. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject tricot en_US
dc.subject confort termofiziologic en_US
dc.subject izolaţie termică en_US
dc.subject permeabilitate en_US
dc.title Cercetari experimentale privind caracteristicile de confort termofiziologic ale tricoturilor destinate produselor de lenjerie en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account