IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Accounting treatment and financial reporting of capital premiums

Show simple item record

dc.contributor.author LAZARI, Liliana
dc.contributor.author GRIGOROI, Lilia
dc.contributor.author BAJAN, Maia
dc.date.accessioned 2023-01-19T08:35:41Z
dc.date.available 2023-01-19T08:35:41Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation LAZARI, Liliana, GRIGOROI, Lilia, BAJAN, Maia. Accounting treatment and financial reporting of capital premiums. In: Journal of Social Sciences. 2022, V. 5, N. 4, pp. 163-173. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(4).03
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/22036
dc.description.abstract In this article, a study is carried out on the accounting treatment of capital premiums. The following research aims to identify the essence of capital premiums (included in the national accounting regulation from 01.01.2020), the transactions that lead to the appearance of this patrimonial element, how to make accounting entries and financial reporting. The study is based upon scientific research methods, namely: the analysis of the legal framework governing the study, the information analysis, the comparison in order to identify distinctive features, the deduction of challenges. The study presents the accounting records for all situations that determine capital premiums both theoretically and through practical situations. The results of the research identified the existence of 2 terms in the regulation of the Republic of Moldova, namely: in the accounting regulation - capital premiums, in the Law on joint-stock companies - additional capital, which can lead to confusion both in the recognition and in the examination of the financial indicator for economic decision-making, which determines a need for unification within the regulations. The result of the study shows that the capital premiums are generated by the transactions related to the share capital, however, the correspondence of the accounting account of capital premiums is made with the accounting account related to the unpaid capital - at the establishment of the entity, with the accounting account related to the unregistered capital - when the share capital is increased and the conversion of bonds into shares, and also with the capital accounting account withdrawn upon the cancellation or resale of shares. The research results presented in the study contain the accounting records on the situations that determine the capital premiums and their financial reporting. en_US
dc.description.abstract În acest articol se efectuează un studiu privind tratamentul contabil al primelor de capital. Cercetarea are ca scop să identifice esența conceptului de prime de capital (fiind inclus în reglementarea contabilă națională din 01.01.2020), tranzacțiile care determină apariția acestui element patrimonial, modul de înregistrare în contabilitate și, desigur, modul de raportare financiară. În cadrul studiului sunt utilizate metode de cercetare științifică, cum ar fi: analiza cadrului legal care guvernează studiul, sinteza informațiilor, compararea pentru a identifica trăsăturile distinctive, deducerea provocărilor. Studiul prezintă înregistrările contabile pentru toate situațiile ce determină prime de capital atât sub aspect teoretic cât și prin situații practice. Rezultatele cercetării au identificat existența în reglementarea Republicii Moldova a 2 termeni și anume: în reglementarea contabilă - prime de capital, în Legea privind societățile pe acțiuni – capital suplimentar, fapt ce pot genera confuzii atât la recunoașterea cât și la examinarea indicatorului financiar pentru luarea deciziilor economice, ce determină o necesitate a unificării în cadrul reglementărilor. Rezultatul studiului arată că primele de capital sunt generate de tranzacțiile aferente capitalului social, cu toate acestea corespondența contului contabil de prime de capital se realizează atât cu contul contabil aferent capitalului nevărsat - la înființarea entității, cu contul contabil aferent capitalului neînregistrat - la majorarea capitalului social și la convertirea obligațiunilor în acțiuni, dar și cu contul contabil de capital retras la anularea sau revânzarea părților sociale. Rezultatele cercetării prezentate în cadrul studiului conțin înregistrările contabile pe situațiile ce determină primele de capital și raportarea financiară a acestora. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences;2022, V. 5, N. 4
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject accounting en_US
dc.subject capital premiums en_US
dc.subject financial statements en_US
dc.subject contabilitate en_US
dc.subject prime de capital en_US
dc.subject capital propriu en_US
dc.subject situații financiare en_US
dc.title Accounting treatment and financial reporting of capital premiums en_US
dc.title.alternative Tratamentul contabil și raportarea financiară a primelor de capital en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account