Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

CANTEMIR L.

Unde, când şi cum electricitatea a devenit electrotehnică

11

GUŢULEAC E.
ZAPOROJAN S.

Modelarea controlului sistemelor de fabricaţie reconfigurabile prin reţele Petri colorate membranale

18

ANDRIEVSCHI S.
LOZAN A.

Optimizarea constructivă a malaxoarelor cu organe de lucru în formă de bare

26

HOARĂ D.
LĂZĂROIU Gh
.

Aspecte privind dimensionarea schimbătoarelor de căldură imersate în stratul fluidizat al cazanelor de abur la utilizarea diferitelor tipuri de combustibili solizi

32

BEŞLIU V.
TOPALA P.

STOICEV P.

OJEGOV A.

HÎRBU A.
GUZGAN D.

Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls

40

BELEUŢA, V.
GALBINEAN S.

Calculul săgeţii iniţiale de încovoiere a turnului zăbrelit prin utilizarea modelului grinzii echivalente

47

GHEORGHIŢĂ A.
GHEORGHIŢĂ E.

GUŢULEAC L.

CARAMAN M.

KOROLEVSKI B.

UNTILA P.
MELINTE V.

Particularităţile proprietăţilor fizice ale antimonidului de galiu dopat cu nichel

51

CIOBANU M.

Sesizarea vaporilor de NO2 şi de apă la temperatura camerei, prin variaţia impendanţei peliculelor calcogenice As2Te13Ge8S3

58

DAUD V.

Procedee şi tehnici de stabilizare a proceselor de ardere a gazelor în instalaţii cu putere variabilă

63

POLCANOV V.
FUNIERU N.

Cercetarea factorilor de bază care determină rezistenţa pământurilor argilo-nisipoase

71

CREŢU Vasilii

Efectele funcţionalizării suprafeţei nanostructurilor de oxid de zinc asupra performanţelor senzoriale

76

TODIRAS V.
ONOFRAS L.

PRISACARI S.

LUNGU A.

MOHOVA T.
ZUZA N.

Cercetari privind utilizarea microorganismelor de rizosfera pentru sporirea recoltei la porumb

80

PORCESCU G.

Particularităţi specifice privind dezvoltarea microturbinelor eoliene combinate cu ax vertical

83

PLĂMĂDEALĂ V.

Sursele principale de poluare a aerului atmosferic în municipiul Chişinău

89

CIOBANU M.

Politici şi iniţiative pentru crearea unui mediu investiţional favorabil

99

MAMALIGA V.
ODAINÎI D.

Analiza PEST – metodă eficientă de analiză a dezvoltării economiei naţionale (exemplul zonelor economice libere)

108

PLATON L

Subiecte şi obiecte în pictura figurativă

112

SUDACEVSCHI V.
ABABII V.

GUŢULEAC E.
PODUBNÎI M.

Sinteza procesoarelor specializate în baza reţelelor Petri hardware funcţional interpretate

117

PLĂMĂDEALĂ V.

Caracteristica cantitativă şi calitativă a emisiilor toxice produse de transportul auto în Republica Moldova

124

PANAITESCU Valeriu
PETRESCU Virgil

Recenzie la manualul „Mecanica fluidelor”, autor Cernica I., publicat la editura Matrixrom, Bucureşti, 2011, (425 p.)

128

DULGHERU Valeriu

Rezolvarea problemelor creative prin utilizarea procedeului de combinatorică

129

MANOLEA Gheorghe

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific. Aurel Beleş

130

Recent Submissions

View more