Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

DULGHERU V.

Meridian Ingineresc – 20 de ani de existenţă

11

BĂJENESCU, T.-M. I.

Circuite VLSI cu semnale analogice și mixte

13

GUŢULEAC E.
GÎRLEANU I.

Modelarea controlului sigur al mobilităţii nodurilor senzoriale prin reţele Petri hibride stocastice

18

POLCANOV V.
CÎRLAN А.

Determinarea proprietăţilor reologice ale solurilor argiloase din Moldova pentru evaluarea stării de tensiune-deformaţie a terenurilor de fundaţie

26

BANTEA - ZAGAREANU V.
POPESCU L.
CANJA A.

Iaurt îmbogăţit cu inulină: studiul proprietăţilor senzoriale, fizico-chimice și reologice

30

LVOVSCHI N.

Studiul matematico-statistic al industriei Republicii Moldova în profil teritorial

34

CEBAN O.

Cu privire la construirea în cadrul versantului alunecător

42

ANDRONIC P.
ANDRONIC D.

Politica energetică al Republicii Moldova

45

РАДОМСКИЙ Н. Т.

Витражи в пространственной среде: Харьковская школа витража

51

ПУЗУР М.

Влияние особенностей технологии изготовления керамики на пластику формы фракийских корчаг

55

BĂJENESCU T.-M. I.

Fabricabilitate, calitate, fiabilitate

61

CIOBANU M.

Factorii determinanţi ai investiţiilor străine directe

69

COZMA R.

Caracteristica surselor de finanţare a investiţiilor în construcţii

75

GROSU C.

Proteinele miezului și șrotului de nucă (Juglans Regia L)

79

GHEORGHIŢĂ E.
CIUPRÎNA V.

Rolul textului de specialitate la formarea competenţelor de comunicare a studenţilor alolingvi a facultăţii de Fizică și matematică

83

CARAGHIOZ S.

Complexul factorilor care influenţează soluţiile constructiv – tehnice şi de arhitectură ale grădinilor de iarnă în casele individuale

88

CILOCI R.

Auditarea sistemelor integrate utilizate la firmele din Moldova

92

GHELBET A.
DOLINSCAIA E.

Aplicarea analizei pragului de rentabilitate în practica economică

101

CUSLII E.
MUNTEANU T.

Impozitele ca mecanism de reglare a activităţii economice

108

BÂRDAN V.

Uniunea Europeană versus Uniunea Economică Euroasiatică – analiza comparativă din prisma Uniunii Vamale

114

UNGUREANU L.

Învăţarea centrată pe student – deziderat al Procesului Bologna

118

ŢURCANU T.

Factorii ce au condiţionat dezvoltarea contabilităţii manageriale

121

TURCANU T.

Metode de evaluare a costurilor în procesul de elaborare a softurilor

126

CIOBANU M.

Importanţa zonelor economice libere pentru atragerea investiţiilor străine directe în industria prelucrătoare a Republicii Moldova

129

DULGHERU V.

Rezolvarea problemelor inventive prin utilizarea efectelor fizice şi geometri

137

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe Meridianele Universului Ştiinţific

138

Recent Submissions

View more