IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

The use of spatial modeling to teach engineering graphics

Show simple item record

dc.contributor.author DÎNTU, Sergiu
dc.contributor.author ȘULETEA, Angela
dc.contributor.author BOTEZ, Alexei
dc.contributor.author JANDÎC, Tudor
dc.date.accessioned 2022-08-03T10:03:46Z
dc.date.available 2022-08-03T10:03:46Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation DÎNTU, Sergiu, ȘULETEA, Angela, BOTEZ, Alexei et al. The use of spatial modeling to teach engineering graphics. In: Journal of Social Sciences. 2022, V. 5, N. 2, pp. 104-112. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(2).09
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20581
dc.description.abstract The article addresses the problem of increasing the efficiency of studying the object of Engineering Graphics within the limits of the hours stipulated in the curriculum. The student receives at each practical lesson an individual graphic work to apply the theoretical material. They have to create flat drawings after intuitive axonometric drawings. These orthogonal drawings form the basis of the technical documentation. Based on the experience of teaching the discipline, the authors considered it opportune to use the spatial models of the individual task created by the students themselves. A staggered teaching method of 3D modeling was elaborated with the selection of a minimum set of commands necessary for the realization of the proposed model at each of the practical lesson. Students can see the relationship between real objects and their projections, get acquainted with spatial modeling and develop spatial imagination. The analysis of the results implementation of the given method increased the quality of studies. en_US
dc.description.abstract Articolul abordează problema sporirii eficienței studierii obiectului Grafica inginerească în limita orelor prevăzute în curriculum. După familiarizarea cu materialul teoretic studentului la fiecare ocupație practică i se propune o sarcină individuală. Sarcina de regulă constă în crearea unor desene plane care stau la baza documentației tehnice, după niște modele spațiale. Reieșind din experiența predării disciplinei, autorii au considerat mai utilă crearea modelelor spațiale nemijlocit de către studenți. În scopul încadrării în limita orelor prevăzute a fost selectat un set minim de comenzi necesare pentru realizarea modelului propus. Astfel, îndeplinind lucrările, studenții pot observa relația dintre obiectele reale și proiecțiile lor, familiarizându-se cu modelarea spațială și înțeleg mai ușor materialul expus. Analiza rezultatelor studierii cursului după implementarea metodicii date a arătat o sporire a calității studiilor. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences;2022, V. 5, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject engineering graphics en_US
dc.subject teaching methods en_US
dc.subject 3D modeling en_US
dc.subject grafică inginerească en_US
dc.subject modelare 3D en_US
dc.title The use of spatial modeling to teach engineering graphics en_US
dc.title.alternative Utilizarea modelării spațiale în predarea graficii inginerești en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account