IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Public investment in human capital and economic growth in Algeria: an empirical study using ARDL approach

Show simple item record

dc.contributor.author RAMLI, Mohamed
dc.contributor.author BOUTAYEBA, Faiçal
dc.contributor.author NEZAI, Azzeddine
dc.date.accessioned 2022-08-03T07:48:49Z
dc.date.available 2022-08-03T07:48:49Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation RAMLI, Mohamed, BOUTAYEBA, Faiçal, NEZAI, Azzeddine. Public investment in human capital and economic growth in Algeria: an empirical study using ARDL approach. In: Journal of Social Sciences. 2022, V. 5, N. 2, pp. 7-17. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(2).01
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20573
dc.description.abstract This paper examines the link between public investment in human capital and economic growth in Algeria over the period 1990 - 2017. To do so, public expenditures on education and health have been used to investigate their impact on economic growth. The study employs the autoregressive distributed lag (ARDL) approach. The main finding of this paper is that there is no cointegrating relationship between these two variables in the long run. This evidence suggests rethinking the way the public funds are devoted to the education and health sectors. This becomes today a chief priority for policy makers in order to strengthen the impact of public investment in human capital on economic growth in the future. en_US
dc.description.abstract Lucrarea examinează legătura dintre investițiile publice în capitalul uman și creșterea economică în Algeria în perioada 1990 - 2017. Pentru a face acest lucru, cheltuielile publice pentru educație și sănătate au fost folosite pentru a investiga impactul acestora asupra creșterii economice. Studiul folosește abordarea lagului distribuit autoregresiv (ARDL). Principala constatare a acestei lucrări este că nu există o relație de cointegrare între aceste două variabile pe termen lung. Aceste dovezi sugerează regândirea modului în care fondurile publice sunt alocate sectoarelor educație și sănătate. Aceasta devine astăzi o prioritate principală pentru factorii de decizie politică pentru a consolida impactul investițiilor publice în capitalul uman asupra creșterii economice în viitor. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences;2022, V. 5, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject public investments en_US
dc.subject education en_US
dc.subject human capital en_US
dc.subject public expenditures en_US
dc.subject investiții publice en_US
dc.subject cheltuieli publice en_US
dc.subject educație en_US
dc.subject capital uman en_US
dc.title Public investment in human capital and economic growth in Algeria: an empirical study using ARDL approach en_US
dc.title.alternative Investiții publice în capital uman și creștere economică în Algeria: un studiu empiric folosind abordarea ARDL en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account