IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Acționarea electrică reglabilă a sistemului de pompare: Îndrumar metodic pentru teza de an

Show simple item record

dc.contributor.author NUCA, Ilie
dc.contributor.author NUCA, Iurie
dc.contributor.author CAZAC, Vadim
dc.date.accessioned 2022-07-14T09:22:32Z
dc.date.available 2022-07-14T09:22:32Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation NUCA, Ilie, NUCA, Iurie, CAZAC, Vadim. Acționarea electrică reglabilă a sistemului de pompare: Îndrumar metodic pentru teza de an. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Inginerie Electrică. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. 56 p.
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20546
dc.description Fişierul ataşat conţine: Introducere, Cuprins, Referinţe Bibliografice. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea Acționarea electrică reglabilă a sistemului de pompare este destinată studenților programului de studii 0713,3 Ingineria sistemelor electromecanice (ISEM) în calitate de îndrumar metodic pentru realizareatezei de an la disciplina Acționări electrice. De asemenea, poate fi utilizată de studenți la elaborarea tezelor de licență/master de la alte programe de studii sau de specialiștii în domeniu pentru selectarea pompei centrifuge, calcularea puterii şi alegerea motorului electric, convertorului static de frecvență. Exemplele practice şi programele de calcul elaborate vor fi de folos la calcularea puterii și alegerea optimă a motorului de acționare, determinarea eficienței energetice a sistemelor de pompare reglabile în contextul politicilor actuale de proiectare ecologică (ecodesign) și de asigurare a populației cu apă curată. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject acționare electrică en_US
dc.subject sistem de pompare en_US
dc.subject motor electric en_US
dc.subject pompă centrifuga en_US
dc.title Acționarea electrică reglabilă a sistemului de pompare: Îndrumar metodic pentru teza de an en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account