Show simple item record

dc.contributor.author RACHIER, Vasile
dc.date.accessioned 2022-03-30T11:01:59Z
dc.date.available 2022-03-30T11:01:59Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation RACHIER, Vasile. Controlere şi automate programabile: ind. metod. pentru orele practice şi de seminar. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Inginerie Electrică, Chişinău: Tehnica UTM, 2022. 95 p. ISBN 978-9975-45-770-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-770-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19992
dc.description Fişierul ataşat conţine: Competenţe specifice care urmează a fi obținute, Bibliografie, Cuprins. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Indicaţiile metodice de faţă reprezintă un ciclu de lucrări practice şi seminare la disciplina Controlere şi automate programabile şi sunt adresate studenților de la specialitățile; 0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice; 0710.2 Inginerie şi managementul calității; 0713.1 Electroenergetică; 0713.2 Termoenergetică; Ingineria sistemelor de energii regenerabile, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică. Ciclul de probleme rezolvate și sarcini individuale facilitează studiul controlerelor şi automatelor programabile și al principiilor care stau la baza funcționării acestora. Parcurgerea materialelor din cadrul indicațiilor metodice pentru orele practice şi de seminar va contribui la dezvoltarea gândirii sistematice, inovative şi inventive a studenților, precum și la consolidarea capacităților de sinteză și analiză interactivă a controlerelor logice programabile. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject controlere en_US
dc.subject automate programabile en_US
dc.title Controlere şi automate programabile en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account