IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Implementarea sistemului de management energetic în cadrul întreprinderii ,,Magnetec Components” SRL

Show simple item record

dc.contributor.advisor MUNTEAN, Ion
dc.contributor.author RÎMIȘ, Eugen
dc.date.accessioned 2022-02-10T09:59:52Z
dc.date.available 2022-02-10T09:59:52Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation RÎMIȘ, Eugen. Implementarea sistemului de management energetic în cadrul întreprinderii ,, Magnetec Components” SRL: tz. de master: Programul de studiu: Electroenergetica. Cond. şt. MUNTEAN Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19314
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Problematica studiului: determinarea măsurilor ce țin de îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul întreprinderii “Magnetec Components” SRL. Obiectivele studiului: minimizarea consumului de energie, micșorarea cheltuielilor cu energia, dezvoltarea şi utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a energiei utilizate, raportarea acestor valori şi dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a energiei utilizate. Rezultate obținute: În urma proiectul de master au fost examinate soluții de eficientizare a Managementului energetic in cadrul întreprinderii “ Magnetec Components ” din or. Bălți. Necesitatea proiectarii a fost condiționată de eficientizarea energetica si implementarea măsurilor de economisire a energiei, schimbările simple în comportamentul nostru din întreprindere, ce va reduce cantitatea de energie pe care o utilizăm. Un alt rezultat al cercetarii este dezvoltarea interesului tuturor angajaţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea lor prin programe specifice instruire. en_US
dc.description.abstract Study issues: to determine the measures related to the improvement of energy efficiency, development of the energy efficiency sector. The study's objectives: minimizing energy consumption, reducing energy costs, reporting these values and developing specific strategies for optimizing the energy used. Result obtained: Following the master's project, solutions for streamlining energy management were examined within the company "Magnetec Components" from Bălți. The need for design has been conditioned by energy efficiency and the implementation of energy saving measures, simple changes in our behavior in the company, which will reduce the amount of energy we use. Another result of the research is the development of the interest of all employees in the efficient use of energy and their education through specific training programs. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject management energetic en_US
dc.subject eficiență energetică en_US
dc.subject consum de energie en_US
dc.subject energy management en_US
dc.subject energy efficiency en_US
dc.subject energy consumption en_US
dc.title Implementarea sistemului de management energetic în cadrul întreprinderii ,,Magnetec Components” SRL en_US
dc.title.alternative The implementation of the Energy Management System in the Company "Magnetic Components" en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account