IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Sisteme de distribuție a energiei electrice în prezența generării distribuite

Show simple item record

dc.contributor.advisor STRATAN, Ion
dc.contributor.author CRISTIAN, Nicolae
dc.date.accessioned 2022-02-07T11:57:16Z
dc.date.available 2022-02-07T11:57:16Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation CRISTIAN, Nicolae. Sisteme de distribuție a energiei electrice în prezența generării distribuite: tz. de master: Programul de studiu: Electroenergetica. Cond. şt. STRATAN Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19229
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Scopul lucrării: posibilitatea integrării surselor distribuite la rețeaua electrică de distribuție. Obiectivele generale: analiza stadiului de dezvoltare a generării distribuite în Republica Moldova, modelarea surselor distribuite, impactul generării distribuite asupra rețelelor electrice de distribuție, calculul regimului permanent a rețelelor electrice de distribuție în prezența surselor distribuite. Rezultate obținute: în urma studiului au fost prezentate soluțiile de integrare și modelare a surselor distribuite la rețeaua electrică de distribuție, s-a prezentat impactul integrării surselor distribuite asupra rețelei electrice de distribuție, s-a obținut modelul de calcul a rețelelor electrice de distribuție în prezența generării distribuite prin metoda ascendent-descendent. en_US
dc.description.abstract The scope of the work: the possibility of integrating distributed sources into the electricity distribution network. General objectives: analysis of the development stage of distributed generation in the Republic of Moldova, modeling of distributed sources, impact of distributed generation on electricity distribution networks, calculation of the permanent regime of electricity distribution networks in the presence of distributed sources. Result obtained: Following the study, were presented the solutions for integration and modeling of distributed sources in the electricity distribution network, was presented the impact of the integration of distributed sources on the electricity distribution network, was obtained calculation model of electricity distribution networks in the presence of distributed generation. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject generare distribuită en_US
dc.subject sisteme de distribuție a energiei electrice en_US
dc.subject surse regenerabile en_US
dc.subject distributed generation en_US
dc.subject electricity distribution systems en_US
dc.subject renewable sources en_US
dc.title Sisteme de distribuție a energiei electrice în prezența generării distribuite en_US
dc.title.alternative Electricity distribution systems in the presence of distributed generation en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account