IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Studiul soluțiilor de utilizare a deșeurilor în cadrul sectorului termoenergetic din mun. Chișinău

Show simple item record

dc.contributor.advisor LEU, Vasile
dc.contributor.author GONȚA, Andrei
dc.date.accessioned 2022-02-07T11:26:38Z
dc.date.available 2022-02-07T11:26:38Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation GONȚA, Andrei. Studiul soluțiilor de utilizare a deșeurilor în cadrul sectorului termoenergetic din mun. Chișinău: tz. de master: Programul de studiu: Energie şi Mediu. Cond. şt. LEU Vasile. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19222
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Problematica studiului: determinarea cantității de deșeuri menajere produse zilnic în mun. Chișinău și determinarea potențialului energetic al acestora. Obiectivele studiului: elaborarea unei stații de producere a biogazului și a centralei de cogenerare care funcționează în baza acestui combustibil produs din deșeuri menajere. Rezultate obținute: S-a demonstrat importanța reciclării deșeurilor menajere într-o societate modernă și impactul major al depozitării acestora la gropile de gunoi asupra mediului înconjurător dar și omului. Am identificat posibilități de utilizare a deșeurilor menajere (resturi alimentare) în scopuri energetice pentru o zonă urbană. Astfel în cadrul lucrării am determinat și prezentat fezabilitatea economică a unui proiect de producere a biogazului din resturi alimentare și ape uzate și arderea ulterioară a acestuia în cadrul unei instalații de cogenerare. en_US
dc.description.abstract Study issues: determining the amount of household waste produced daily in Chisinau and determining their energy potential. The study's objectives: development of a biogas plant and a cogeneration plant operating on the basis of this fuel produced from household waste. Result obtained: The importance of recycling household waste in a modern society and the major impact of landfilling on the environment and on man has been demonstrated. We have identified possibilities for the use of household waste (food waste) for energy purposes for an urban area. Thus, in the paper we determined and presented the economic feasibility of a project for the production of biogas from food waste and wastewater and its subsequent combustion in a cogeneration plant. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject eficiență energetică en_US
dc.subject deșeuri menajere en_US
dc.subject biogaz en_US
dc.subject energy efficiency en_US
dc.subject household waste en_US
dc.subject biogas en_US
dc.title Studiul soluțiilor de utilizare a deșeurilor în cadrul sectorului termoenergetic din mun. Chișinău en_US
dc.title.alternative Study of waste use solutions in the Chisinau thermal energy sector en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account