IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solar- hibridă PVT

Show simple item record

dc.contributor.advisor ARION, Valentin
dc.contributor.author APOSTOL, Irina
dc.date.accessioned 2022-02-07T11:07:52Z
dc.date.available 2022-02-07T11:07:52Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation APOSTOL, Irina. Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solar- hibridă PVT: tz. de master: Programul de studiu: Energie şi Mediu. Cond. şt. ARION Valentin. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19219
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Problematica studiului: Determinarea fezabilității integrării surselor solar-hibride în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică din Republica Moldova, particularități și caracteristici ale instalațiilor solar-hibride PVT. Obiectivele studiului: Implementarea surselor regenerabile de energie, reducerea impactului negativ asupra mediului, cercetarea panourilor solar-hibride. Rezultate obținute: În urma studiului s-au calculat cheltuielile aferente construcției unui SACET în or. Strășeni, cu folosirea surselor solar-hibride. S-a demonstrat că această tehnologie este una costisitoare în special din cauză că trebuie să fie acompaniată de sisteme de stocarea a energiei termice, deci se consideră mai puțin fezabilă în comparație cu integrarea pompelor de căldură în SACET, dar mai avantajoasă decât utilizarea combustibilului fosil. en_US
dc.description.abstract Study issues: determining the feasibility of integrating solar-hybrid sources in district heating systems in the Republic of Moldova, features and characteristics of PVT solar-hybrid installations. The study's objectives: Implementation of RES, reduction of negative impact on the environment, research of solar-hybrid panels. Result obtained: Following the study, the expenses related to the construction of a DHS in using solar-hybrid sources were calculated. This technology has been shown to be expensive, because it must be accompanied by heat storage systems, so it is considered less feasible compared to the integration of heat pumps into DHS, but better than using fossil fuels. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject surse regenerabile de energie en_US
dc.subject panouri solar hibride en_US
dc.subject cogenerare en_US
dc.subject district heating systems en_US
dc.subject renewable energy sources en_US
dc.subject hybrid solar panels en_US
dc.title Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solar- hibridă PVT en_US
dc.title.alternative Development of energy cogeneration, based on hybrid PVT solar technology en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account