Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

BOSTAN I.

Universitatea Tehnică a Moldovei la un semicentenar

11

VACARCIUC L.

Politehnica Moldovei – simbol al progresului nostru

15

DULGHERU V.

Departamentul „Bazele Proiectării Maşinilor” la jubileul de 50 de ani

19

BĂJENESCU Titu-Marius I.

Internetul obiectelor

24

GUTIUM O.
CIUMAC J.

Impactul tratamentelor tehnologice asupra activităţii ureazice a boabelor de năut

39

PAXIMADI E.

Calculatorul - instrument eficient de comunicare în procesul de predare-învăţare

35

TRIFAN N.

Generarea danturilor angrenajelor precesionale prin deformare plastică

38

TÎRSÎNĂ M.
JENAC A.

CARAGIA V.
MIGALATIEV O.

Caracteristica CO2 - extractului liposolubil şi a produsului proteic din germeni de grâu

42

MALCOCI Iu.

Influenţa nivelului de ulei asupra emisiei de zgomot în cazul reductorului planetar precesional de tip K-H-V

46

CIOBANU R.

Influienţa parametrilor geometrici ai angrenajului multiplicatorului planetar precesional asupra profilului dinţilor

48

ENACHI M.

Particularităţile de obţinere a masivelor nanostructurate de Al2O3 și TiO2

53

COZMA R.

Aspectele teoretico-ştiinţifice ale concepţiilor de investiţie şi management investiţional în economia de piaţă

58

MUNTEANU T.
CUSLII E.

Studiu al activităţii economice a întreprinderilor industriale în Republica Moldova

64

TROFIMOV N.
LUNGU O.

Caracterele juridice ale contractului matrimonial

69

BOSTAN I.
COVALI S.

Regimul juridic al sancţiunilor din domeniul bancar

73

CHIRIAC N.

Noţiunea și obiectul uzucapiunii

78

DOROFEEV L.

Corelarea cererii și ofertei pe piaţa muncii din Republica Moldova

83

VASILOS V.

Teoria dreptului natural (Partea II)

89

DULGHERU V.

Cinci decenii de creativitate tehnică la Universitatea Tehnică a Moldovei

96

MANOLEA Gh.

Procedee utilizate la rezolvarea problemelor creative

98

Recent Submissions