Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

HOLBAN I.

Conştientizarea faptului alegerii de către Republica Moldova a vectorului european de dezvoltare

11

Titu-Marius I. BĂJENESCU

Despre fiabilitatea diodelor electroluminescente albe (WLEDs) de putere, folosite în iluminatul public

19

ZAVYALOV V.
BODROV V.

ZAPOROJECZ Iu.

MISYURA T.

POPOVA N.
DECANSCHII V.

Mecanismul şi particularităţile procesului continuu de vibroextractare a materiei prime vegetale

26

ŢURCANU Iu.
GUŢULEAC E.

Modelarea sistemelor orientate pe servicii prin reţele Petri reconfigurabile cu atribute matriceale

31

MARIN L.
TOPALĂ P.

STOICEV P.

BEŞLIU V.
OJEGOV A.

Aplicarea micropeliculelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială

39

ŞIŞIANU S.
VERJBITSKII V.

ŞIŞIANU T.
LAZARI E.

Dispozitiv electronic bazat pe microprocesor pentru monitoringul ecologic

45

ŞERBAN S.
COTELEA V.

Aspecte generale privind îmbunătăţirea calităţii procesului de predare a chimiei în învăţământul tehnic

48

SECRIERU V.

Iluminat eficient bazat pe diode superluminiscente cu activare automată zi/noapte/zgomot

54

SVEATENCO N.

Ecuaţiile constitutive macroscopice ale proceselor monotone termovâscoelastoplastice

60

CONDREA E.

Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova

68

SANDULACHI E.

Producţia de nuci Juglans regia L. în Republica Moldova

74

LUPAŞCO A.
BANTEA-ZAGAREANU V.
ROTARI E.

Studierea procesului de uscare a rădăcinilor de păpădie prin metoda convectivă şi combinată

78

CRAVCESCO A.

Influenţa factorilor biochimici asupra procesului de macerarefermentare la producerea vinurilor roşii

81

LVOVSCHI N.

Studiul matematico-statistic a industriei Moldovei în profil teritorial (Partea I)

86

CHIŢAC G.

Activităţile de grup în predarea vocabularului din domeniul telecomunicaţiilor

91

HOARĂ M.C.

Rentabilitatea implementării centralelor de cogenerare urbane cu ciclu mixt gaze-abur în România

93

MIGALATIEV O.
JENAC A.

CARAGIA, V.

TÎRSÎNĂ M.
SOBOLEVA I.

Valorificarea deşeurilor de tomate prin metoda de CO2-extracţie

99

SCUTARU A.

Studiul procesului de fermentaţie alcoolică cu utilizarea levurilor imobilizate

102

GUTIUM O.
CIUMAC J.

Impactul tratamentelor tehnologice asupra activităţii ureazice a boabelor de năut

108

DULGHERU V.

Procedee utilizate la rezolvarea problemelor creative

113

MANOLEA Gheorghe

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

114

Recent Submissions

View more