IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

CLIL applied to pre-university chemistry teaching in English: Bulgaria as a case-study

Show simple item record

dc.contributor.author BIANCO, Lino
dc.contributor.author ANDONOVA, Irina
dc.contributor.author BUHAGIAR, Anton
dc.date.accessioned 2021-09-28T12:45:32Z
dc.date.available 2021-09-28T12:45:32Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation BIANCO, Lino, ANDONOVA, Irina, BUHAGIAR, Anton. CLIL applied to pre-university chemistry teaching in English: Bulgaria as a case-study. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 4, N. 2, pp. 7-17. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(3).01
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17484
dc.description.abstract Content and Language Integrated Learning (CLIL) is bilingual education whereby students do not only study a second language, in addition to their native tongue, but learn a school subject in that foreign language. This study is based on the teaching of chemistry in English to Grade 9 students in the Republic of Bulgaria. Correlation exists between the performance of students in chemistry taught in English with their performance in English in Grade 8 and Grade 9. There is also a correlation between their performance and gender and regarding the second language chosen. In fact, students who opted for Russian and Spanish fared better than those who opted for German and French. More laboratory experiments at school, lessons incorporating interesting games, and stimulating interactive projects were recommended by students as useful tools to improve their scientific literacy. en_US
dc.description.abstract Conținutul și învățarea integrată a limbilor străine (CLIL) este o educație bilingvă prin care elevii nu numai că studiază o a doua limbă, pe lângă limba lor maternă, dar învață odisciplină școlară în acea limbă străină. Acest studiu se bazează pe predarea chimiei în limba engleză elevilor de clasa a 9-a din Republica Bulgaria. Există o corelație întreperformanța elevilor în chimie predată în limba engleză cu performanța lor în limba engleză în clasa a 8-a și clasa a 9-a. Există, de asemenea, o corelație între performanța și sexul acestora și în ceea ce privește a doua limbă aleasă. De fapt, studenții care au optat pentru rusă și spaniolă s-au descurcat mai bine decât cei care au optat pentru germană și franceză. Mai multe experimente de laborator la școală, lecții care încorporează jocuri interesante și stimularea proiectelor interactive au fost recomandate de elevi ca instrumente utile pentru îmbunătățirea alfabetizării lor științifice. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences;2021, V. 4, N. 3
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject learning foreign languages en_US
dc.subject teaching chemistry en_US
dc.subject învăţarea limbilor străine en_US
dc.subject predarea chimiei en_US
dc.title CLIL applied to pre-university chemistry teaching in English: Bulgaria as a case-study en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account