IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Mașini electrice și acționări. Indicații metodice pentru lucrări de laborator

Show simple item record

dc.contributor.author CIURU, Tudor
dc.date.accessioned 2021-09-24T12:08:41Z
dc.date.available 2021-09-24T12:08:41Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation CIURU, Tudor. Mașini electrice și acționări. Indicații metodice pentru lucrări de laborator. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică și Inginerie Electrică, Dep.Inginerie Electrică. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 105 p. ISBN 978-9975-45-717-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-717-0
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17404
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Indicațiile metodice sunt destinate studenților specializărilor Automatică și informatică și Robotică și Mecatronică, de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, precum și pentru specializarea Ingineria sistemelor electromecanice, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică UTM. Aceste indicații au la bază o platformă unică de interfață UniTrain cu calculatorul, un software LabSoft și 6 plachete experimentale pentru studiul mașinilor și acționărilor electrice standardizate de curent continuu și de curent alternativ, motoarelor speciale Pas cu Pas și hibride trifazate BLDC, motoarelor sincrone lineare, precum și o platformă unică ElectroPneumatica pentru studiul echipamentelor fundamentale pneumatice, toate elaborate de compania germană Lucas Nulle. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject mașini de curent continuu en_US
dc.subject mașini asincrone en_US
dc.subject mașini sincrone en_US
dc.title Mașini electrice și acționări. Indicații metodice pentru lucrări de laborator en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account