IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

The notion, classification and importance of goods classification in the light of the new civil regulations of Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author URSU, Viorica
dc.contributor.author CHIRIAC, Natalia
dc.date.accessioned 2021-08-18T09:13:54Z
dc.date.available 2021-08-18T09:13:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation URSU, Viorica, CHIRIAC, Natalia. The notion, classification and importance of goods classification in the light of the new civil regulations of Republic of Moldova. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 4, N. 2, pp. 139-163. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).14
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16757
dc.description.abstract Any natural or legal person has a heritage, i.e. a set of rights and obligations that are assessable in money or in other words, with economic value. The rights, obligations and goods to which they refer may be considered individually or as a legal universality belonging to a person. The goods are, without any doubt, the basis of the social wealth of any country and any society. The economic relations are mostly the relations about certain goods. Once they have acquired a legal form, they do not change their content, keeping the same object - goods. Therefore, the correct reflection of the place and role of goods in social relations is essential for the efficient management of the country's economy.According to the unanimous opinion of the legislator, theorists and practitioners, goods are one of the main objects of civil law. Thus, this article represents a synthesis that analyzes the notion of goods, as well as their classification and importance in the new regulation of the Republic of Moldova’s Civil Code. This research is also important due to the fact that the new changes are related to some categories of new goods, but also the completion of the existing ones, which were not found in the previous rules, but which were introduced due to the development of new social relations and new categories of goods that have appeared in our society. en_US
dc.description.abstract Orice persoană fizică sau juridică are un patrimoniu, adică un ansamblu de drepturi şi obligaţii care sunt evaluabile în bani sau altfel spus, cu valoare economică. Drepturile, obligaţiile şi bunurile la care se referă acestea pot fi luate în considerare în mod individual sau ca o universalitate juridică aparţinând unei persoane. La rândul său bunurile, constituie, fără îndoială, baza bogăției sociale a oricărei țări și a oricărei societăți. Relațiile economice sunt în cea mai mare parte relații despre anumite bunuri. După ce au dobândit o formă juridică, nu își schimbă conținutul, păstrând același obiect – bunuri. Prin urmare, reflectarea corectă a locului și rolului bunurilor în relațiile sociale este esențială pentru gestionarea eficientă a economiei țării. Conform opiniei unanime a legiuitorului, a teoreticienilor și a practicienilor, bunurile reprezintă una dintre principalele obiecte din dreptul civil. Astfel, prezentul articol reprezintă o sinteză care pune în discuţie noţiunea de bun, cât şi clasificarea şi importanţa bunurilor în noua reglementare a CC a RM. Această cercetare este importantă şi datorită faptului, că noile modificări țin de unele categorii de bunuri noi, dar şi completarea celor deja existente, care nu s-au regăsit în normele anterioare, dar care au fost introduse datorită dezvoltării noilor relaţii sociale şi noilor categorii de bunuri apărute în societatea noastră. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences; 2021, V. 4, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject goods en_US
dc.subject heritage en_US
dc.subject assets en_US
dc.subject bunuri en_US
dc.subject patrimoniu en_US
dc.subject drept patrimonial en_US
dc.title The notion, classification and importance of goods classification in the light of the new civil regulations of Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account